9. prosince 2012 - pouť ve farním chrámu sv. Mikuláše; 2. neděle adventní