4. října 2015 - udělil litoměřický biskup Mons. Jan Baxant v našem kostele svátost biřomování.

foto: Bohuslav Weber