4. října 2015 - udělil litoměřický biskup Mons. Jan Baxant v našem kostele svátost biřomování.

foto: Bohuslav Weber

 • FB 001
 • FB 002
 • FB 004
 • FB 006
 • FB 009
 • FB 016
 • FB 024
 • FB 026
 • FB 029
 • FB 031
 • FB 035
 • FB 043
 • FB 046
 • FB 048
 • FB 052
 • FB 056
 • FB 058
 • FB 060
 • FB 066
 • FB 068
 • FB 069
 • FB 071
 • FB 072
 • FB 074
 • FB 077
 • FB 079
 • FB 080
 • FB 081
 • FB 082
 • FB 083
 • FB 084
 • FB 085
 • FB 086
 • FB 087
 • FB 088
 • FB 089
 • FB 090
 • FB 091
 • FB 093
 • FB 094