12. června 2005 - přednes skladeb německých autorů pod vedením faráře Paula Erdmanna z Mildenau.