17. září 2005 - fotografie ze slavnostního uvedení do provozu nově zrekonstruovaného varhanního pozitivu z roku 1720.