17. srpen 2008 - Slavnosti se zúčastnil biskup Msgr. ThDr. Josef Koukl a augustiniánský mnich - novokněz Marius Vít Marcinie