Během měsíce března byla u nás zvolena nová farní rada. Její stanovy si zde můžete přečíst.