17. května se konal výlet na pravdu pořádaný lounským děkanstvím