5. prosince 2010 - pouť ve farním chrámu sv. Mikuláše; 2. neděle adventní, farní den