16. května jsme se rozloučili při mši sv. s vojenským kaplanem P. Jindřichem Zdíkem, OPraem., který odchází z našeho kraje.