16. dubna 2011 byl v Chožově P. Wernerem Horákem vysvěcen kříž na místě zbořeného kostela.