27. května 2012 - udělil litoměřický biskup Mons. Jan Baxant v našem kostele svátost biřomování.