Archiv aktualit 2011


Pořad bohoslužeb


BOHOSLUŽBY O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH
V LOUNSKÉM OKOLÍ - 2011BOHOSLUŽBY O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH
kostel sv. Mikuláše Louny - 2011

 POUTNÍ SLAVNOST SV. MIKULÁŠE

4. 12. 2011 v 8.30 hod - Mše svatá.

Děti, přijde sv. Mikuláš !Dívčí a dětský chrámový sbor rád přijme mezi sebe nové děti, děvčata i chlapce, kteří mají zájem o zpěv. Zkoušky jsou každou sobotu od 9,00hod. do 10,00hod. na děkanství naproti kostelu sv. Mikuláše. Výuka zpěvu je vedena odbornou učitelkou zpěvu a bezplatně. Těšíme se na Vás a nebojte se!!!Poutní slavnost SVATÉ KATEŘINY

Ve farním kostele v Oboře bude 26.listopadu v 16.00 hod. sloužena slavná bohoslužba k její cti.
Zve duchovní správa z Loun.
Možnost dopravy autobusem. Linka č.2 "od sokolovny" v 15.04 h. V Oboře budete v 15.25 h.
Odjezd zpět z Obory v 18.10 h.


Flétnový koncert

v pondělí 21. listopadu 2011 od 16:30 se uskuteční v chrámu sv. Mikuláše v Lounech flétnový koncert.

Vystoupí flétnové soubory pod vedením paní Jany Sečanské a pozvaní hosté."KRISTUS KRALUJE, KRISTUS VÍTĚZÍ, KRISTUS VLÁDNE VŠEM."

Slavnost KRISTA KRÁLE

V neděli 20. 11. 2011 v 8.30 hod. ukončíme liturgický rok
Zpívanou bohoslužbu bude provázet Chrámový sbor.


KDU - ČSL a Děkanský úřad v Lounech pořádá:

SBÍRKA ŠATSTVA na humanitární účely

dne 19.11.2011 od 9.00 - 13.00h. v průjezdu Děkanství.


 

V neděli 30. října 2011 nezapomeňte na změnu času!

Je nutné posunout si malou ručičku o hodinu zpět.SVÁTEK SV. ŠIMONA A JUDY

28. října v 9:00 mše svatá. STÁTNÍ SVÁTEK ČR.
Slavnostní bohoslužba ke vzniku samostatného československého státu.Od 1. 11. 2011 do 28. 2. 2012 budou večerní bohoslužby v úterý, čtvrtek a pátek od 16.30 hod.


Slavnostní koncert k 16. výročí založení flétnového souboru COLLEGIUM FLAUTINI

v sobotu 15. října 2011 od 17:00 v kostele sv. Jakuba Staršího v Cítolibech.

Vystoupí flétnové soubory pod vedením Jany Sečanské a pozvaní hosté.Mše svatá ke cti sv. Václava hlavního patrona země české

bude v 28. 9. 2011 v 8.30 hod.


POUTNÍ MŠE SVATÁ V LIPENCI

28. září v 10:30. Kostel sv. Václava v Lipenci. Mši doprovází Lounský chrámový sborSlavná zpívaná mše svatá

25.9.  v 9:00 zpívá sbor z Itálie, který uvede mši Missa Brevis Solemnis in Si b Maggiore lounského hudebního skladatele a varhaníka J. E. Faulhabera (1772 - 1835) a další sklatby prof. G. Cancianiho.Poutní slavnost v Dobroměřicích

25.9. mše svatá ve 14:00 hod.Slavnost posvěcení chrámu sv. Mikuláše

se uskuteční v neděli 18. 9. 2011 v 9.00 hod.
Slavnou bohoslužbu bude doprovázet Chrámový sbor.


Otevřený kostel Nejsv.Trojice a 14. Sv. Pomocníků

17.9. od 10 do 15:30 hod.Koncert slova a hudby

17.9. 19:00 hod. chrám sv. Mikuláše v Lounech, Jakub Jan Ryba, Zpěv srdce.

Zpracoval a přednese Vladimír Matějček, varhanní skladby J.J. Ryby hraje Vladimír Roubal.11.9. se ruší mše v Dobroměřicích z důvodu restaurování fresek.Poutní slavnost Nanebevzetí Panny Marie v Dolním Ročově

Slavná mše svatá v neděli 14. srpna 2011 v 10:00. Mši doprovodí pěvecký sbor z Horního Ročova.
Autobus z Loun bude přistaven na Suzdalském náměstí v 8:45. Odjezd v 9:00, zastávky Tyršovo náměstí, Na Foukalce, Domov seniorů. Návrat z Dolního Ročova po 12 hodině.


Poutní slavnost Nanebevzetí Panny Marie v Opočně

7. srpna 2011 v 10:30.


Poutní slavnost ke cti svatého Vavřince v Černčicích

7. srpna 2011 v 16:00.


Svěcení kaple sv. Vavřince v Touchovicích

30.7. v 15:30 hod.


Poutní mše sv. v Cítolibech

24.7. Kostel sv. Jakuba v 15:00 hod., v 17:00 koncert.


Poutní mše sv. v Kroučové

16.7. Kostel sv. Markéty v 16:00 hod.


Slavnost českých věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje

5.7. Chrám sv. Mikuláše Louny, mše svatá v 9:00 hod.


Slavnost Božího Těla

26.6. 8:30 - s průvodem a požehnáním, chrám sv. Mikuláše Louny.


Slavnost Nejsvětější Trojice

19.6. 8:30 - chrám sv. Mikuláše Louny, slavnostní bvohoslužba.


Boží Hod Svatodušní

12.6. v 8:30 hod., chrám sv. Mikuláše Louny, slavná mše s chrámovým sborem


Slavnost Nanebevstoupení Páně

2.6. v 17:30 - mše v kostele Nejsvětější trojice a 14. sv. Pomocníků, Louny "Na Široké" .


Noc kostelů

27. 5. - v tento večer budou otevřeny některé kostely s různým programem pro širokou veřejnost.
Louny, kostel sv. Mikuláše 18:30 - 22:30 hod.
Louny, kostel Nejsvětější Trojice a 14. sv. pomocníků 19:00 - 23.00 hod.
Dobroměřice - 19:00 - 21:00 hod.
Černčice - 19:00 - 21:00 hod.
V ten den v noci ve 22:30 hod. bude pro zájemce sraz u Morového sloupu na Mírovém náměstí v Lounech odkud půjde průvod se svíčkami za oběti přírodních katastrof do bývalého morového kostelíka Nejsvětější Trojice a 14. sv. Pomocníků.


15. 5. Bohoslužba v poutním kostele v Dolním Ročově ve 14:30 hod.Den vítězství a Svátek matek

8. 5. 8:30, slavná bohoslužba v chrámu sv. Mikuláše v Lounech. Zpívá chrámový sbor.


5. 5. Mše sv. v kostele Nejsv. Troj. a 14. sv. Pom. v 17:30Májové pobožnosti po dobu měsíce května budou v úterý, čtvrtek a pátek v 17:30 hod.Křestní mše sv. v Cítolibech

30. 4. v 10:00 hod.


Mše svatá v Měrunicích

30. 4. ve 14:00 hod.


BOHOSLUŽBY VELIKONOČNÍHO TÝDNE

ZELENÝ ČTVRTEK

- mše svatá 21.4. 2011 v 17.30 hod.
Den poslední večeře Ježíše Krista.
Památka ustanovení mše svaté.

VELKÝ PÁTEK

- křížová cesta 22.4. 2011 v 15.00 hod.
Svátost smíření v 16.00 hod.
Den umučení Ježíše Krista - obřad v 17.30 hod.

BÍLÁ SOBOTA

- mše svatá 23.4. v 19.00 hod.
SLAVNÉ VZKŘÍŠENÍ JEŽÍŠE KRISTA
Svěcení ohně a velikonoční svíce, křestní bohoslužba.
V 8.00 hod. ráno výstav Nejsvětější svátosti - adorace u Božího hrobu

BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ

- mše svatá 24.4. v 8.30 hod.
Slavná mše svatá s chrámovým sborem
V neděli 24.4.2011 velikonoční mše svatá v Černčicích od 16.00 hod.

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ

- mše svatá 25.4 v 9.00 hod.

Velikonoční bohoslužba v poutní svatyni Nanebevzetí Panny Marie

v Dolním Ročově dne 25.4.2011 ve 14.30 hod.
Upřímně zve duchovní správa


Koncert v Opočně

24.4.2011 v 16.00 hod. - Obec Opočno pořádá koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie "MUSICA FESTIVA DI PRAGA"


Křížová cesta

V postní době každý pátek od 16.45 hod. křížová cesta a po ní následuje mše svatá od 17.30 hod.


KVĚTNÁ NEDĚLE

17.4. 8.30 hod. - tuto neděli si připomeneme slavný vjezd JEŽÍŠE KRISTA do Jeruzaléma slavnou bohoslužbou se svěcením ratolestí, průvodem a pašijemi.
V tento den sbírka na Svatou Zemi - Jeruzalémský Boží hrob.


Vysvěcení kříže v Chožově

16.4.2011 v 14:00 hod. bude v Chožově P. Wernerem Horákem vysvěcen kříž na místě zbořeného kostela.
Slovo o historii pronese Mgr. Jaroslav Havrlant.


Bohoslužba v Dobroměřicích

10.4. 10:30 hod. bohoslužba v kostelíku sv. Matouše. Přijďte se podívat na překrásné gotické fresky.


KDU - ČSL a Děkanský úřad v Lounech pořádá:

SBÍRKA ŠATSTVA na humanitární účely

dne 2.4.2011 od 9.00 - 13.00h. v průjezdu Děkanství.


ZMĚNA ČASU

27.3. 2011 - hodinovou ručičku si posunete o jednu hodinu dopředu!!!


První postní neděle

13. března, postní zpěvy zpívá Chrámový sbor a bude udělován popelec.


"Pomni člověče, že prach jsi a v prach se obrátíš."

Popeleční středa

9. března 2011 - mše svatá ráno v 8.00 hod. a večer v 17.30 hod.,
udělování popelce


Od 1. 3. je změna času večeních bohoslužeb z 16:30 na 17:30 hod.


Od 1. 10. 2010 do 28. 2. 2011 budou večerní bohoslužby v úterý, čtvrtek a pátek od 16.30 hod.


BOHOSLUŽBY O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH
kostel sv. Mikuláše Louny - 2010

 


BOHOSLUŽBY O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH
V LOUNSKÉM OKOLÍ - 2010

 KONCERT ZUŠ LOUNY V CHRÁMU SVATÉHO MIKULÁŠE

Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby

pátek 7. ledna od 18:00 - v podání spojených pěveckých souborů Harmonie, Kvítek, Chrámový sbor Louny a sbor ZUŠ.
Hudební doprovod Komorní orchestr ZUŠ Louny s dirigentem Jaromírem Laksou.
Sólisté: Kateřina Štolová, Renata Friedlová, Miroslav Sochr a Jiří Kurka.Archiv aktualit 2023

Archiv aktualit 2022

Archiv aktualit 2021

Archiv aktualit 2020

Archiv aktualit 2019

Archiv aktualit 2018

Archiv aktualit 2017

Archiv aktualit 2016

Archiv aktualit 2015

Archiv aktualit 2014

Archiv aktualit 2013

Archiv aktualit 2012

Archiv aktualit 2011

Archiv aktualit 2010

Archiv aktualit 2009

Archiv aktualit 2008

Přidat aktuality Přidat fotky

Poslední aktualizace 1.12.2023 8:37