Archiv aktualit 2021


Pořad bohoslužeb


Silvestrovská bohoslužba

Zveme vás na silvestrovskou bohoslužbu na poděkování za uplynulý rok, při které zazní Česká mše vánoční "Hej Mistře" od Jakuba Jana Ryby. Začátek v 17:00 hod.Vánoční bohoslužby v Lounech a okolí

V letošním roce nebudou v Lounech a okolí noční boholužby.

 

Na Štědrý den bude v kostele sv. Mikuláše v Lounech pouze poslední adventní bohoslužba v 8:00 hod.

a odpolední mše sv. v 16:00 hod. V ostatní dny budou vánoční bohoslužby beze změn.

 

Kostel sv. Mikuláše bude ve svátečních dnech 24. - 26. prosince otevřen po celý den až do 18:00 hod. Můžete navštívit jesličky a odnést si do svých domovů Betlémské světlo.

 

Přehled vánočních bohoslužeb v Lounech

 

Přehled vánočních bohoslužeb v okolíMše svatá v Mnichovském Týnci

V kapli svatého Václava, patrona České země, na jejíž obnově pracuje Spolek přátel Mnichovského Týnce, proběhne 2. 10. 2021 od 15:00 hodin poutní mše svatá s prosbou za obec a její obyvatele.Poutní slavnost Nanebevzetí Panny Marie v Dolním Ročově

Slavnostní mše sv., kterou bude celebrovat Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, začíná 15. 8. v 10:00 hod.

 

Po skončení bohoslužby možnost občerstvení a účasti na dalším doprovodném programu v okolí klášterního kostela. Na závěr pouti mariánská pobožnost a slavnostní požehnání v kostele od 14:30.

 

Všechny srdečně zveme na pouť k Panně Marii!

 

Plakátek zde.Z prohlášení biskupů v době ustupující pandemie

... povzbuzujeme vás, abyste se postupně vraceli do kostelů, pochopitelně při zachování příslušných hygienických opatření a s potřebnou mírou opatrnosti. Sledování mše svaté v televizi a na sociálních sítích nechť je nadále k dispozici nemocným a těm, kteří do kostela nemohou. Je však načase, abychom si my ostatní opět připomněli, že svěcení svátečního dne je jedním z přikázání Desatera a že ke svátečnímu dni patří i účast na bohoslužbě. Je rovněž na místě, abychom projevili Bohu vděčnost za překonání této vlny pandemie a přicházeli do kostela poděkovat trvale a pravidelně s ještě větší horlivostí než dříve. Radostnou zprávou je, že můžeme opět chválit Pána i zpěvem.

 

Celé prohlášení zdeV Lounech byl jmenován nový děkan

V pátek 26. března 2021 od 17 hodin se uskutečnila v chrámu sv. Mikuláše v Lounech slavnostní bohoslužba, při níž byl jmenován novým děkanem farnosti R.D. Mgr. Vít Machek.

Další info a fotogalerii najdete zde.Poselství papeže Františka k postní době

"Teď jdeme do Jeruzaléma" (Mt 20,18)

 

Když Ježíš svým učedníkům vysvětluje, že svým utrpením, smrtí a zmrtvýchvstáním plní Boží vůli,

zároveň jim odhaluje hluboký význam svého poslání a zve je, aby se k němu připojili pro spásu světa.

 

Když se ubíráme postní cestou k velikonočním svátkům, připomínáme si toho, který se „ponížil a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži“ (Flp 2,8). V této době obrácení obnovujeme svou víru, čerpáme z „živé vody“ naděje a otevřeným srdcem přijímáme Boží lásku, která nás přetváří v sestry a bratry v Kristu. O velikonoční noci obnovíme své křestní závazky, a tak se skrze Ducha Svatého znovu zrodíme jako nové ženy a noví muži. Cesta postní dobou, stejně jako cesta křesťanským životem, prochází světlem zmrtvýchvstání,

které prozařuje city, postoje a rozhodnutí každého, kdo chce jít za Kristem.

 

Celé poselství Papeže Františka
Archiv aktualit 2023

Archiv aktualit 2022

Archiv aktualit 2021

Archiv aktualit 2020

Archiv aktualit 2019

Archiv aktualit 2018

Archiv aktualit 2017

Archiv aktualit 2016

Archiv aktualit 2015

Archiv aktualit 2014

Archiv aktualit 2013

Archiv aktualit 2012

Archiv aktualit 2011

Archiv aktualit 2010

Archiv aktualit 2009

Archiv aktualit 2008

Přidat aktuality Přidat fotky

Poslední aktualizace 23.9.2023 16:44