Fotogalerie z roku 2004

Mikuláš 2004


Vikariátní konference

4. listopadu 2004

Německo-česko-polské setkání ve Wechselburgu

Drážďanská diecéze uspořádala 11. – 12. září u příležitosti návštěvy Kříže světových dnů mládeže v prostorách kláštera benediktinů ve Wechselburgu diecézní setkání mládeže.

Rozloučení s prázdninami


Pouť do Ročova 2004


Výlet do Chožova


První sv. přijímání a biřmování