Fotogalerie z roku 2008

Pouť ke sv. Mikuláši

7. prosince 2008 - pouť ve farním chrámu sv. Mikuláše; 2. neděle adventní, za přítomnosti našeho nového biskupa Mons. Jana Baxanta

Otevření kostela sv. Vavřince v Černčicích

30. listopadu 2008

Slavnost posvěcení chrámu sv. Mikuláše

14. září 2008 - za přítomnosti našeho biskupa ThDr. Josefa Koukla.

Slavnostní koncert ke dni "chrámu sv. Mikuláše"

13. září 2008 při něm vystoupil komorní soubor Mladota ensemble

Poutní slavnost Nanebevzetí Panny Marie v Dolním Ročově

17. srpen 2008 - Slavnosti se zúčastnil biskup Msgr. ThDr. Josef Koukl a augustiniánský mnich - novokněz Marius Vít Marcinie

POUTNÍ SLAVNOST SVATÉHO JAKUBA Staršího

27. července se konala v Cítolibech poutní bohoslužba

Koncert festivalu MITTE EUROPA - 2008

17. července 2008 - koncert v lounskému kostele sv. Mikuláše

Poutní bohoslužbu KE CTI SV. MARKÉTY

13. července se konala poutní bohoslužba ke cti sv. Markéty v Kroučové

SLAVNOST BOŽÍHO TĚLA

25. května 2008

Výlet na Pravdu

17. května se konal výlet na pravdu pořádaný lounským děkanstvím

"DÍVČÍ KONCERT"

10. května 2008 - Dívčí koncert věnovaný Panně Marii a maminkám v lounskému kostele sv. Mikuláše

Vznik farní rady a její slib

30. března 2008 byla ustanovena nová farní rada

Stanovy pastorační rady farnosti

Během měsíce března byla u nás zvolena nová farní rada. Její stanovy si zde můžete přečíst.

Návštěva Strahovského kláštera

19. ledna - na pozvání P. Zdíka si lounští farníci prohlédli areál Strahovského kláštera