Fotogalerie z roku 2010

Pouť ke sv. Mikuláši

5. prosince 2010 - pouť ve farním chrámu sv. Mikuláše; 2. neděle adventní, farní den

Slavnostní koncert ke dni chrámu sv. Mikuláše

18. září 2010 vystoupil v našem kostele soubor Verner Collegium.

Posvěcení nově opraveného kostela

17. září 2010 byl po opravě vysvěcen kostel Nejsvětější Trojice a 14. svatých Pomocníků v Lounech.

Požehnání motorkářům v Dolním Ročově

21. srpna 2010

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie v Dolním Ročově

15. srpna 2010 za účasti našeho nového vojenského kaplana P. Petra Fialy

Slavnost Božího těla

6. června 2010

První svaté přijímání 2010

30. května se konalo 1. sv. přijímání šesti dětí z naší farnosti.

Rozloučení s P. Jindřichem Zdíkem

16. května jsme se rozloučili při mši sv. s vojenským kaplanem P. Jindřichem Zdíkem, OPraem., který odchází z našeho kraje.

Výlet na Pravdu

15. května se konal výlet na pravdu pořádaný lounským děkanstvím

Velikonoce

3. dubna 2010 - Boží hrob a Bílá sobota

Květná neděle

28. března 2010

Den otevřených dveří

hřbitovního kostelíka 14.sv. Pomocníků 27. a 28. března 2010

Itálie - Tolmezzo

Cesta za hudebním skladatelem Johannem Emanuelem Faulhaberem 14. března 2010