Fotogalerie z roku 2015

Vánoční koncert 2015

26. prosince vystoupilo v chrámu sv. Mikuláše trio CUM AMORE.


Pouť ke sv. Mikuláši 2015

foto: Bohuslav Weber


Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 2015

1.listopadu 2015

Biřmování 2015

4. října 2015 - udělil litoměřický biskup Mons. Jan Baxant v našem kostele svátost biřomování.

foto: Bohuslav Weber


Koncert k výročí posvěcení chrámu sv. Mikuláše

12.09.2015

foto: Bohuslav Weber


Pouť k Panně Marii v Dolním Ročově 2015

16.08.2015

 

hlavní celebrant: P. Augustin Gazda OSB, převor v benediktinského opatství v Rajhradě

 

foto: Bohuslav Weber, Jiří Vopálenský


Pouť ke sv. Jakubu v Cítolibech

26.07.2015

 

foto:  Jiří Vopálenský


Poslední rozloučení s naší varhanicí Blankou Kučabovou

14. července 2015

40. výřočí kněžského svěcení P. Wernera Horáka

28. června 2015


Slavnost Těla a Krve Páně - Boží Tělo 2015

foto: Bohuslav Weber,  Jiří Vopálenský


Noc kostelů 2015

29. května 2015

Druhá neděle velikonoční - svátek Božího milosrdenství 2015

slavnostní posvěcení vitráže věnované farníkem Aloisem Nedvědem - za účasti kanovníka litoměřické kapituly Martina Davídka

 

foto: Jiří Vopálenský


Zmrtvýchvstání Páně - Boží hod velikonoční 2015

chrámový sbor přednesl: Missa brevis a tre voci col organo - Johann Michael Haydn

 

foto: Jiří Vopálenský


Bílá sobota - Vigilie 2015

foto: Jiří Vopálenský


Křtiny malé Jindřišky

foto: Jiří Vopálenský