Fotogalerie z roku 2017

Vánoční koncert 2017

26. prosince vystoupilo v chrámu sv. Mikuláše trio CUM AMORE.

foto: Bohuslav Weber


Pouť ke sv. Mikuláši 2017

3. prosince

foto: Jiří Vopálenský

další fotky lze vidět zde


Pouť ke sv. Matouši v Dobroměřicích

24. září 2017

foto: Jiří Oulický


Slavnost posvěcení chrámu sv. Mikuláše 2017

17. září 2017

mše sv. za účasti želivského opata Mons. Jáchyma Jaroslava Šimka

foto: Jiří Vopálenský a Bohuslav Weber


Pouť k Panně Marii v Dolním Ročově 2017

13. srpna 2017

foto: Jiří Vopálenský


Pouť Nečichy

29. července 2017

foto: Jiří Sedláček


Výlet na Pravdu 2017

24. 6. 2017

foto: Jiří Pavlík


Slavnost Těla a krve Páně 2017

18. 6. 2017

foto: Bohuslav Weber


Litoměřický biskup Jan Baxant v Orasicích

14. 6. 2017 - mše sv. za účasti litoměřického biskupa Jana Baxanta a dalších kněží litoměřické kapituly v kostele sv. Mikuláše v Orasicích

foto: Jana Michálková


1. sv. přijímání 2017

11. 6. 2017

foto: Bohuslav Weber


Noc kostelů 2017

9. 6. 2017

foto: Jan Bulna a Bohuslav Weber


Koncert Trumpytarum

23. 4. 2017 v kostele Nejsvětější Trojice a Čtrnácti sv. Pomocníků

foto: Jiří Vopálenský


Velikonoční pondělí 2017

foto: Bohuslav Weber a Jiří Vopálenský


Boží hod velikonoční 2017

foto: Bohuslav Weber


Příprava na Velikonoční pondělí

16. 4. 2017

foto: Jiří Pavlík


Bílá sobota 2017

foto: Bohuslav Weber


Květná neděle 2017

foto: Bohuslav Weber


Tříkrálová sbírka 2017

foto: Jiří Vopálenský