P. Vít Machek, administrátor

Pochází ze Smržovky, malého města v Jizerských horách, narodil se 27. 3. 1981 v Jablonci nad Nisou. Po maturitě na Střední průmyslové škole strojnické v Jablonci pracoval rok jako pastorační asistent v jablonecké farnosti, později nastoupil na místo provozního konstruktéra a technologa v Desné v Jizerských horách, kde strávil téměř 7 let.

Roku 2008 započal přípravu ke kněžství v Teologickém konviktu v Olomouci a následující léta pokračoval v kněžské formaci v Arcibiskupském semináři v Praze se studiem na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy. 2. 4. 2016 byl v Jablonci nad Nisou vysvěcen na kněze, jeho prvním kaplanským působištěm se stala farnost sv. Antonína Velikého v Liberci, ve které vykonával již svoji půlroční jáhenskou službu. Od 1. 2. 2017 byl ustanoven kaplanem ve farnosti sv. Mikuláše v Lounech a od 1. 3. 2017 byl jmenován kaplanem pro mládež lounského vikariátu.

1. 1. 2020 byl ustanoven administrátorem (duchovním správcem) lounské farnosti a dalších devíti farností odtud spravovaných.