Archiv aktualit 2012


Pořad bohoslužeb


BOHOSLUŽBY O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH
V LOUNSKÉM OKOLÍ - 2012BOHOSLUŽBY O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH
kostel sv. Mikuláše Louny - 2012POUTNÍ SLAVNOST SV. MIKULÁŠE

9. 12. 2012 v 9.00 hod - Mše svatá.

Děti, přijde sv. Mikuláš !Varhanní koncert v chrámu sv. Mikuláše

4.11.2012 v 15:00 hod.

Účinkují: Aleš Nosek – varhany, Blanka Talířová – zpěv
Vstupné dobrovolné.SLAVNOSTNÍ KONCERT

NA POČEST 80. výročí úmrtí lounského rodáka EDUARDA TREGLERA

v neděli 21. 10. 2012 v 16:00 hodin, chrám sv. Mikuláše v Lounech.

Na koncertě promluví o životě a díle Eduarda Treglera PhDr. Michal Pehr, PhD., zazní skladby E. Treglera - Ave Maria op. 11, O bone Jesu op. 15, výběr částí z Missa brevis II. D dur op. 9 pro smíšený sbor a varhany.

Účinkují: žáci a učitelé Základní umělecké školy Louny, pěvecké sbory - Harmonie, Kvítek, Chrámový sbor Louny a další hosté.POUTNÍ MŠE SVATÁ V LIPENCI

28. září v 10:30. Kostel sv. Václava v Lipenci. Mši doprovází Lounský chrámový sborPoutní slavnost v Dobroměřicích

23.9. mše svatá ve 10:30 hod.

 Slavnost posvěcení chrámu sv. Mikuláše

se uskuteční v neděli 16. 9. 2012 v 9.00 hod.
Slavnou bohoslužbu bude doprovázet Chrámový sbor.


KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA - LOUNSKÉ KOSTELY

V SOBOTU 15. ZÁŘÍ 2012 OD 13:00 V RÁMCI DNŮ EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ proběhne komentovaná prohlíka - LOUNSKÉ KOSTELY s ThLic. Jaroslavem Havrlantem.

V rámci ní můžete navštívit kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti svatých pomocníků, kostel svatého Petra, chrám svatého Mikuláše, kostel CČSH a kostel ČCE. Sraz zájemců u pomníku B. Rejta.Poutní slavnost Nanebevzetí Panny Marie v Dolním Ročově

Slavná mše svatá v neděli 12. srpna 2012 v 10:00.
Hlavním celebrantem bude převor rajhradského kláštera P. Augustin Gazda, OSB.
Autobus z Loun bude přistaven na Suzdalském náměstí v 8:45. Odjezd v 9:00, zastávky Tyršovo náměstí, Na Foukalce, Domov seniorů. Odjezd zpět ve 12:00. Zveme všechny poutníky z širokého okolí.


O posledních hodinách života lidického kněze Josefa Šternberky

V pátek 15. června od 21:00 zve duchovní správa do Chrámu svatého
Mikuláše v Lounech. Bude uvedena dramatizace o posledních hodinách
života lidického kněze Josefa Šternberky, který v červnu 1942 dobrovolně
zemřel se svými farníky.SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ

10.6. 2012 8:30 - mše svatá. Slavnostní průvod k oltáři a požehnání městu.

Mši svatou bude doprovázet lounský Chrámový sbor.

Prosíme rodiče, aby vypravili družičky k této slavnosti.Biřmování

Nejbližší termín bude 27.5.2012 na slavnost Seslání Ducha Svatého v 9:00 hod.

Biřmovat bude J.E. Msgr Jan Baxant.

Biřmovanci se schází 26.2.;11.3.;25.3.;22.4.;6.5.;20.5. Účast nutná.

V sobotu 26.5. bude od 8:00 do 10:00 hod. sv. zpověď a zkouška na biřmování.

V neděli 27.5. se biřmovanci sejdou v kostele nejpozději 10min. před mší.BOHOSLUŽBY VELIKONOČNÍHO TÝDNE

ZELENÝ ČTVRTEK

- mše svatá 5.4. 2012 v 17.30 hod.
Den poslední večeře Ježíše Krista.
Památka ustanovení mše svaté.

VELKÝ PÁTEK

- křížová cesta 6.4. 2012 v 15.00 hod.
Svátost smíření v 16.00 hod.
Den umučení Ježíše Krista - obřad v 17.30 hod.

BÍLÁ SOBOTA

- mše svatá 7.4. v 19.00 hod.
SLAVNÉ VZKŘÍŠENÍ JEŽÍŠE KRISTA
Svěcení ohně a velikonoční svíce, křestní bohoslužba.
V 8.00 hod. ráno výstav Nejsvětější svátosti - adorace u Božího hrobu

BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ

- mše svatá 8.4. v 8.30 hod.
Slavná mše svatá s chrámovým sborem
V neděli 8.4.2011 velikonoční mše svatá - kostel sv. Matouše v Dobroměřicích v 10.30 hod.

velikonoční mše svatá v Černčicích od 16.00 hod.

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ

- mše svatá 9.4 v 9.00 hod.

Velikonoční bohoslužba v poutní svatyni Nanebevzetí Panny Marie

v Dolním Ročově dne 9.4.2012 ve 14.30 hod.
Upřímně zve duchovní správaKVĚTNÁ NEDĚLE

1.4. 8.30 hod. - tuto neděli si připomeneme slavný vjezd JEŽÍŠE KRISTA do Jeruzaléma slavnou bohoslužbou se svěcením ratolestí, průvodem a pašijemi.


Křížová cesta

V postní době každý pátek křížová cesta a po ní následuje mše svatá.
24.2. bude  Křížová cesta v 15.45 a další pátky v březnu bude Křížová cesta od 16:45.


"Pomni člověče, že prach jsi a v prach se obrátíš."

Popeleční středa

22. února 2012 - mše svatá ráno v 8.00 hod. a večer v 16.30 hod.,
udělování popelce


Konec masopustu 21.2.Koncert folkového písničkáře Petra Lutky

sobota 14. ledna 2012 od 15:00 v Chrámu sv. Mikuláše v Lounech,

za doprovodu klavíristky a básnířky Markéty Procházkové-Lutkové.SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

8. 1. 2012 v 08:30 - mše svatá, ukončení vánoční doby.

Mši doprovodí lounský Chrámový sbor: F. X. Brixi - MISSA PASTORALIS.SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ (sv. Tři Králové)

6. 1. 2012 mše svatá v 16:30. Svěcení vody, kadidla, křídy a zlatých předmětů.
Archiv aktualit 2023

Archiv aktualit 2022

Archiv aktualit 2021

Archiv aktualit 2020

Archiv aktualit 2019

Archiv aktualit 2018

Archiv aktualit 2017

Archiv aktualit 2016

Archiv aktualit 2015

Archiv aktualit 2014

Archiv aktualit 2013

Archiv aktualit 2012

Archiv aktualit 2011

Archiv aktualit 2010

Archiv aktualit 2009

Archiv aktualit 2008

Přidat aktuality Přidat fotky

Poslední aktualizace 1.12.2023 8:37