Historie chrámu sv. Mikuláše a farnosti Louny
History of the Church of St Nicolas and the Louny Parish


Římskokatolický kostel sv. Mikuláše v Lounech, výjimečně zdařilé dílo „vladislavské gotiky“, které dodnes oslovuje zástupy poutníků ale i uměnímilovných turistů, byl v roce 1995 prohlášen za národní kulturní památku.

Roman-Catholic church of St Nicolas, especially successful piece of "Vladislav Gothic", which still today appeals to many pilgrims and art-loving tourists was declared in 1995 a national cultural heritage.

 

farnost05_o.jpg, 15 kB

Dějiny farnosti v Lounech
History of the Louny Parish

letec_o.jpg, 11 kB

Exteriér kostela
The Church Exterior

oltar2_o.jpg, 10 kB

Interiér kostela
The Church Interior

oltar3_o.jpg, 13 kB

Z novodobé historie kostela
Modern History of the Church

logo.jpg, 11 kB

Varhaní pozitiv

prohl_o.jpg, 13 kB

Prohlídka kostela
Guided Tour of the Church

 

kostel Nejsvětější Trojice a 14 sv. Pomocníků