Aktivity

Den Akce
PO volný den
ÚT -
ST 10:00 - bohoslužba - Domov pro seniory u Pramene, osobní rozhovory, návštěvy

výuka náboženství
od 14.00 hod. - mladší děti : vede Mgr. Pletichová
od 14.50 hod. - starší děti : vede Mgr. Pletichová
od 16:30 hod. - studenti

 

19:30 modlitební setkání žen (sudé týdny)

ČT

OBČASNÉ přednášky a promítání: informujeme v tisku a na vývěskách

19:30 modlitební setkání mužů (liché týdny)

sborový zpěv Chrámového sboru od 18.00 hod. na děkanství
SO křestní bohoslužby, případné poučení o křtu, svatbě
NE bohoslužby v Lounech i v okolí (dle rozpisu)

 

Chrámové sbory

Zkoušky Chrámového sboru se konají každý pátek v 18.00 v budově děkanství.