Aktivity

Den Akce
PO volný den
ÚT -
ST 10:00 - bohoslužba - Domov pro seniory u Pramene, osobní rozhovory, návštěvy

výuka náboženství
od 14.00 hod. - mladší děti : vede Mgr. Pletichová
od 14.50 hod. - starší děti : vede Mgr. Pletichová

studenti - dle individuální domluvy

 

16:30 setkání seniorů (první středa v měsíci)

 

19:30 modlitební setkání žen (sudé týdny)

ČT

OBČASNÉ přednášky a promítání: informujeme v tisku a na vývěskách

 

19:30 modlitební setkání mužů (liché týdny)

sborový zpěv Chrámového sboru od 18.00 hod. na děkanství

 

poslední pátek v měsíci dětská mše svatá (čas bohoslužby zde)

SO křestní bohoslužby, případné poučení o křtu, svatbě
NE bohoslužby v Lounech i v okolí (dle rozpisu)

 

Chrámové sbory

Zkoušky Chrámového sboru se konají každý pátek v 18.00 v budově děkanství.