Bohoslužby v Lounech

Děkanský kostel sv. Mikuláše

Zde se konají pravidelné bohoslužby. V neděli v hlavní lodi kostela, v ostatní dny v kapli Nejsvětější eucharistie pod chórem kostela. Příležitost ke svátosti smíření vždy ½ hodiny před mší sv. a kdykoliv na požádání.

 

  Zimní období Letní období
     Neděle 8:30
     Pondělí – Pátek* 16:30 17:30
     Sobota** 8:00

 

     Zimní období 1.12. – 28.2., letní období 1.3. – 30.11.

  * Kromě prvního čtvrtka v měsíci.

** Sobotní bohoslužba se řídí nedělními ohláškami.

Kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti svatých Pomocníků

  Zimní období Letní období
     1. čtvrtek v měsíci 16:30 17:30

 

Domov seniorů U Pramene

Bohoslužby každou středu v 10:00.

 

Bohoslužby ve farním obvodu pro rok 2017

Cítoliby

každou sobotu

23.7. v 16:00 pouť, 24.12. v 15:00 Štědrý den 

18:00
     
Černčice 23.4., 12.8. pouť, 24.12. Štědrý den 16:00
     
Dobroměřice 15.1., 24.9. pouť 10:30
     
Dolní Ročov

každou první neděli v měsíci kromě srpna:

2.4., 17.4. Velik. pondělí, 7.5., 4.6., 2.7., 13.8. v 10:00 pouť, 3.9., 1.10., 5.11., 3.12.

Štědrovečerní bohoslužba slova ve 23:00

14:30
     
Horní Ročov příležitostně  
     
Kroučová 16.7. v 15:00 pouť, 26.12. 14:30
     
Lipenec 28.9. pouť, 26.12. 10:30
     
Líšťany 8.4.,  9.9., 25.12. Boží hod vánoční 14:00
     
Měrunice 28.1., 25.2., 25.3., 29.4., 27.5., 24.6., 29.7., 26.8., 30.9., 28.10., 25.11., 30.12. 14:00
     
Obora 25.11. pouť 16:00
     
Opočno

neděle 1× za měsíc:

22.1., 19.2., 19.3., 16.4., 14.5., 25.6., 16.7., 6.8. pouť, 10.9., 15.10., 12.11., 10.12., 25.12. Boží hod vánoční

10:30
     

 

Orasice

 

6.5. májová pobožnost 16:00
14.6. konventní mše sv. Litoměřické kapituly 10:30
9.12 pouť 14:00
     
Třeboc 23.4. pouť 14:30
     
Vinařice

každou lichou neděli:

8.1., 22.1., 5.2., 19.2, 5.3., 19.3., 2.4., 16.4., 30.4., 14.5., 28.5., 11.6., 25.6., 9.7., 23.7., 6.8., 20.8., 3.9. pouť, 17.9., 1.10., 15.10., 29.10., 12.11., 26.11., 10.12., 25.12. Boží hod vánoční

14:00

Bohoslužby v okolí

Postoloprty každou neděli 8:30
     
Lenešice každou neděli 10:30
každé úterý a pátek 16:00
     
Libčeves každou neděli (po dobu oprav kaple Všechlapy) 9:00
     
Hřivice 1. a 3. neděli v měsíci 17:00
     
Liběšice každou neděli 10:00
     
Libochovice každou neděli 8:30
     
Domoušice každou neděli 15:00
     
Žatec každou neděli 8:00 / 10:00
     
Bílina každou neděli 9:00
     
Most každou neděli 9:00
     
Chomutov každou neděli 8:00 / 10:00 / 18:00
     
Podbořany každou neděli 9:00
     
Krásný Dvůr každou neděli kromě 2. neděle v měsíci 11:00
     
Kryry každou neděli 14:00