Archiv aktualit 2017


Posvícení u sv. Mikuláše

V letošním roce oslavíme 480 let od posvěcení našeho kostela sv. Mikuláše v neděli 17. září v 9.00 hod. slavnou pontifikální mší svatou, kterou bude celebrovat želivský opat Mons. Jaroslav Šimek. Mši svatou doprovodí svým zpěvem lounský chrámový sbor.Koncert v chrámu sv. Mikuláše

U příležitosti výročí posvěcení kostela sv. Mikuláše pořádá město Louny 14. září od 19 hod. koncert.

 

Bližší informace zde.Poutní slavnost Nanebevzetí Panny Marie v Dolním Ročově

Slavná mše svatá v neděli 13. srpna 2017 v 10:00.

Bohoslužbu povede Msgr. Dr. Martin Davídek gen. vikář lit. diecéze

PŘI MŠI SVATÉ ZAZPÍVÁ LOUNSKÝ CHRÁMOVÝ SBOR A SÓLISTÉ

Ve 14.00 hod. – pobožnost k P. Marii a svátostné požehnání.

Mše sv. v Lounech bude vyjímečně už od 8:00
Na pouť Vás zve duchovní správa Louny.


Pouť ke kapli sv. Anny v Nečichách

Zveme všechny farníky na pěší pouť do Nečich ke kapli sv. Anny, ve které se bude konat od 16 hodin slavnostní poutní bohoslužba po obnově interiéru. Od děkanství v Lounech budeme odcházet ve 14 hodin.Poutní mše sv. v Cítolibech

23.7. Kostel sv. Jakuba v 16:00 hod.


Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

Mše svatá 5. 7. v 9:00

 Farní výlet na Pravdu

24. 6. 2017 se koná výlet na Pravdu, odjezd vlaku v 9:40 ze zastávky Louny střed do Solopysk.

Sebou: špekáčky, dostatek pití a dobrou náladuPLÁNOVANÝ FARNÍ VÝLET SE PŘESOUVÁ NA 24. ČERVENVe čtvrtek 18. května bude večerní bohoslužba začínat již v 17:00 hod.BOHOSLUŽBY VELIKONOČNÍHO TÝDNE

ZELENÝ ČTVRTEK

Mše svatá 13. 4. v 17.30 hod. Den poslední večeře Ježíše Krista.

Památka ustanovení Mše svaté.

 

VELKÝ PÁTEK

křížová cesta v 15.00 hod,

den umučení Ježíše Krista – obřad v 17.30 hod.

BÍLÁ SOBOTA

Od 8.00 hod. ráno výstav Nejsvětější svátosti – adorace u Božího Hrobu.

 Mše svatá v 19.00 hod.

SLAVNÉ VZKŘÍŠENÍ JEŽÍŠE KRISTA

 

BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ

Mše svatá v 8.30 hod.

Slavná bohoslužba s Chrámovým sborem

 

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ

Mše svatá 17. 4. v 9.00 hod. s pomlázkou pro děti.

 

 


Pobožnost křížové cesty

V postní době se koná v chrámu sv. Mikuláše každý pátek křížová cesta od 16:45.

Po ní následuje mše svatá.Sobotní mše svaté v Cítolibech

Od 1. dubna bude každou sobotu v 18 hod. mše svatá s nedělní platností

v kostele sv. Jakuba Staršího v Cítolibech.

(kromě Bílé soboty 15. dubna)Eucharistická adorace

Naše farnost se připojuje k výzvě papeže Františka nazvané 24 hodin pro Pána, která má umožnit všem zájemcům přijmout ve spojitosti s eucharistickou adorací svátost smíření.

 

V kapli Nejsvětější eucharistie u sv. Mikuláše bude probíhat tichá adorace v pátek 24. března od 18 do 22 hod. a v sobotu 25. března od 8:30 do 12 hod. Po celou dobu adorace bude příležitost ke svátosti smíření.MŠE SVATÁ V DOLNÍM ROČOVĚ

  V neděli 12. 3. ve 14:30 bude mše sv. u Matky Boží v Dolním Ročově 

s prosbou o dobré prožití postní doby."Pomni člověče, že prach jsi a v prach se obrátíš."

Popeleční středa

1. března 2017 - mše svatá v 8.00 a 17.30 hod.,
udělování popelce


Od 1. 2. je v naší farnosti nový kaplan P. Vít MachekNovoroční mše sv. v kostele sv. Jakuba v Cítolibech

sobota 7. 1. 2017 v 14:00
Archiv aktualit 2017

Archiv aktualit 2016

Archiv aktualit 2015

Archiv aktualit 2014

Archiv aktualit 2013

Archiv aktualit 2012

Archiv aktualit 2011

Archiv aktualit 2010

Archiv aktualit 2009

Archiv aktualit 2008

Přidat aktuality

Poslední aktualizace 7.9.2017 7:24