Archiv aktualit 2018


Návštěva výstavy o podobách eucharistické úcty

V sobotu 21. dubna naše farnost plánuje návštěvu Strahovského kláštera, kde probíhá výstava s názvem "V oplatce jsi všecek tajně." Výstavou nás přislíbil provázet její garant PhDr. Aleš Mudra, Ph.D.

 

Více informací o výstavě zde.

 

Zájemci ať se hlásí co nejdříve.VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY V CHRÁMU SV. MIKULÁŠE

ZELENÝ ČTVRTEK  29. 3. 2018

Mše svatá v 17.30 hod.

PAMÁTKA POSLEDNÍ VEČEŘE JEŽÍŠE KRISTA.

 

VELKÝ PÁTEK 30. 3. 2018

Křížová cesta v 15.00 hod.

Obřady Velkého pátku v 17.30 hod.

PAMÁTKA UMUČENÍ JEŽÍŠE KRISTA.

BÍLÁ SOBOTA 31. 3. 2018

Od 8.00 hod. ráno výstav Nejsvětější svátosti – adorace u Božího Hrobu.

 Mše svatá v 19.00 hod.

SLAVNÉ VZKŘÍŠENÍ JEŽÍŠE KRISTA

 

BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ 1. 4. 2018

Mše svatá v 8.30 hod.

Slavná bohoslužba s Chrámovým sborem

 

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ 2. 4. 2018

Mše svatá v 9.00 hod. s pomlázkou pro děti.

 Předvelikonoční tvoření

Na Květnou neděli, 25. března od 14 hodin, proběhne na děkanství zdobení velikonočních kraslic a perníčků, pletení pomlázek a další aktivity. Zveme všechny farníky, zvláště děti.

 

Kraslice ke zdobení a proutky na pomlázky je třeba si přinést!Duchovní obnova farnosti

V sobotu 17. března proběne v naší farnosti dopolední duchovní obnova s P. Josefem Čermákem z Kadaně. Obnova bude začínat mší svatou v kapli v 8 hod., po mši svaté duchovní přednáška a možnost přijetí svátosti smíření.24 hodin pro Pána

V rámci celosvětové iniciativy 24 hodin pro Pána bude v Lounech v pátek 9. 3. po mši svaté možnost přistoupit ke svátosti smíření až do 21. hodiny. Po celý čas bude probíhat tichá adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí, zakončena bude svátostným požehnáním.
Archiv aktualit 2018

Archiv aktualit 2017

Archiv aktualit 2016

Archiv aktualit 2015

Archiv aktualit 2014

Archiv aktualit 2013

Archiv aktualit 2012

Archiv aktualit 2011

Archiv aktualit 2010

Archiv aktualit 2009

Archiv aktualit 2008

Přidat aktuality

Poslední aktualizace 10.4.2018 22:04