Archiv aktualit 2018


Pořad bohoslužeb


Změna času nedělních a svátečních bohoslužeb v Lounech

Od 1.1.2019

budou nedělní a sváteční ranní mše svaté v kostele svatého Mikuláše v Lounech začínat

v 9:00 hodin.BOHOSLUŽBY O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH
kostel sv. Mikuláše Louny - 2018BOHOSLUŽBY O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH V LOUNSKÉM OKOLÍ - 2018

Duchovní obnova farnosti

V sobotu 15. prosince proběhne adventní duchovní obnova lounské farnosti s P. Pavlem Morávkem, děkanem z Nového Boru. Začátek obnovy v 8.00 hod. na ranní mši svaté v kapli, po mši svaté pokračování v sále na děkanství. Bude možnost k přjetí svátosti smíření. Duchovní obnova bude zakončena ve 12.00 hod. svátostným požehnáním v kapli.

 

Všichni jste srdečně zváni!28. září - slavnost svatého Václava, patrona české země

Mše svatá bude v kostele sv. Mikuláše v Lounech v 8.30. Večerní mše svatá nebude.Setkání seniorů

V září setkání seniorů mimořádně až druhou středu v měsíci, tedy 12. září od 15:30 hod.POUTNÍ BOHOSLUŽBA

V KOSTELE SV. JILJÍ VE VINAŘICÍCH

2. září 2018 ve 14:00, za účasti žateckého vikáře P. Josefa Špačka a hudebního doprovodu.

SRDEČNĚ ZVE DUCHOVNÍ SPRÁVAMilovat dobro a odporovat zlu

Do neděle 10. června je v kostele sv. Mikuláše možné shlédnout takto nazvanou výstavu vytvořenou k poctě Josefa kardinála Berana, prvního pražského arcibiskupa po II. světové válce, jehož ostatky byly 21.dubna t.r. uloženy ve svatovítské katedrále. Výstava je volně přístupná v době otevření kostela.

 

Výstavu laskavě zapůjčil Ústav pro studium totalitních režimů.Změna bohoslužeb

úterý 5. června bohoslužba již od 16.00

 

mše sv. v Opočně nebude 10. června, ale 17. června v 10.30Návštěva výstavy o podobách eucharistické úcty

V sobotu 21. dubna naše farnost plánuje návštěvu Strahovského kláštera, kde probíhá výstava s názvem "V oplatce jsi všecek tajně." Výstavou nás přislíbil provázet její garant PhDr. Aleš Mudra, Ph.D.

 

Více informací o výstavě zde.

 

Zájemci ať se hlásí co nejdříve.VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY V CHRÁMU SV. MIKULÁŠE

ZELENÝ ČTVRTEK  29. 3. 2018

Mše svatá v 17.30 hod.

PAMÁTKA POSLEDNÍ VEČEŘE JEŽÍŠE KRISTA.

 

VELKÝ PÁTEK 30. 3. 2018

Křížová cesta v 15.00 hod.

Obřady Velkého pátku v 17.30 hod.

PAMÁTKA UMUČENÍ JEŽÍŠE KRISTA.

BÍLÁ SOBOTA 31. 3. 2018

Od 8.00 hod. ráno výstav Nejsvětější svátosti – adorace u Božího Hrobu.

 Mše svatá v 19.00 hod.

SLAVNÉ VZKŘÍŠENÍ JEŽÍŠE KRISTA

 

BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ 1. 4. 2018

Mše svatá v 8.30 hod.

Slavná bohoslužba s Chrámovým sborem

 

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ 2. 4. 2018

Mše svatá v 9.00 hod. s pomlázkou pro děti.

 Předvelikonoční tvoření

Na Květnou neděli, 25. března od 14 hodin, proběhne na děkanství zdobení velikonočních kraslic a perníčků, pletení pomlázek a další aktivity. Zveme všechny farníky, zvláště děti.

 

Kraslice ke zdobení a proutky na pomlázky je třeba si přinést!Duchovní obnova farnosti

V sobotu 17. března proběne v naší farnosti dopolední duchovní obnova s P. Josefem Čermákem z Kadaně. Obnova bude začínat mší svatou v kapli v 8 hod., po mši svaté duchovní přednáška a možnost přijetí svátosti smíření.24 hodin pro Pána

V rámci celosvětové iniciativy 24 hodin pro Pána bude v Lounech v pátek 9. 3. po mši svaté možnost přistoupit ke svátosti smíření až do 21. hodiny. Po celý čas bude probíhat tichá adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí, zakončena bude svátostným požehnáním.
Archiv aktualit 2023

Archiv aktualit 2022

Archiv aktualit 2021

Archiv aktualit 2020

Archiv aktualit 2019

Archiv aktualit 2018

Archiv aktualit 2017

Archiv aktualit 2016

Archiv aktualit 2015

Archiv aktualit 2014

Archiv aktualit 2013

Archiv aktualit 2012

Archiv aktualit 2011

Archiv aktualit 2010

Archiv aktualit 2009

Archiv aktualit 2008

Přidat aktuality Přidat fotky

Poslední aktualizace 23.9.2023 16:44