Archiv aktualit 2020


Pořad bohoslužeb


Silvestrovská Bohoslužba

Proběhne pouze tichá děkovná mše svatá bez doprovodu hudby a zpěvu!

Počet účastníků omezen 10% míst k sezení!

Možná si mnozí kladete otázku, za co letos děkovat. Rok, který proběhl velmi neobvykle a který bude mít neblahé ekonomické důsledky i do dalších let, byl přesto velikým darem od našeho Pána a Tvůrce. Křesťanská víra nám říká, že bez Něho by nebylo nic, co je (srov. Jan 1,3). A také nám říká, že Bůh je Láska (1 Jan 4,8). Proto ve všem, co nás potká, můžeme najít projev Jeho lásky. Je to v současné době náročné (pravá láska je náročná), ale není to nemožné. Svým hledáním toho, za co můžeme v letošním roce Bohu poděkovat, mu můžeme zase trochu porozumět a přiblížit se mu.Adventní koncert Ústeckého kraje

28.11.2020 od 17:00 hod proběhl adventní koncert Ústeckého kraje v chrámě sv. Mikuláše.

Koncert musel bohužel proběhnout bez účasti veřejnosti, nicméně jeho záznam naleznete na odkazu níže.

Záznam koncertu

CD s nahrávkou kantáty o sv. Zdislavě, která měla při koncertu premiéru, si můžete také zakoupit.

CD k zakoupeníBOHOSLUŽBY O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH
kostel sv. Mikuláše Louny - 2020BOHOSLUŽBY O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH V LOUNSKÉM OKOLÍ - 2020Rorátní mše svaté

V kostele sv. Mikuláše každou adventní středu - 2., 9., 16. a 23. prosince.

 

Všichni jste srdečně zváni!Bohoslužby v omezeném režimu

Od 3. 12. se řídí počet účastníků bohoslužeb počtem míst k sezení. Je možné zaplnit max. 30% nebo 20% nebo 10% míst - podle vyhlášeného stupně PES. Bohoslužby nyní probíhají v tomto režimu:
 • pondělí - pátek: mše sv. pravidelně od 17:30 hod., půl hodiny před mší sv. příležitost ke svátosti smíření. Vzhledem k tomu, že účast na bohoslužbách je během týdne nízká, nemusí být počet osob regulovaný.
   
 • neděle v Lounech v kostele sv. Mikuláše zůstávají posílené o mši sv. v 10:30, abychom mohli dodržet stanovený limit. Pokud možno zachovávejte pravidelnou účast v 9 nebo v 10:30, pro kterou se rozhodnete a zapíšete do seznamu v kostele.
   
 • sobotní a nedělní mše sv. v ostatních kostelích podle rozpisu bohoslužeb nemají tak vysokou účast, nemusí se řešit početní omezení.

Při všech bohoslužbách, prosím, dodržujte tato opatření: nošení roušek, dezinfekce rukou,

rozestupy min. 2 metry mezi lidmi z různých domácností.Výzva k postu

Čeští biskupové vyzývají věřící k postu za odvrácení epidemie v následující 3 středy (2. 9. a 16. prosince)

 

více zdeVeřejné bohoslužby zrušeny

Na základě rozhodnutí vlády a České biskupské konference jsou veškeré bohoslužby pro veřejnost zrušeny.

 

Zůstává možnost individuálního přijetí svátostí:

 • V sobotu od 17:00 do 17:45 v kostele sv. Jakuba Staršího v Cítolibech
 • V neděli od 10:00 do 12:00 a od 17:00 do 19:00 v kostele sv. Mikuláše v Lounech
 • Od pondělí do pátku od 18:00 do 19:00 v kostele sv. Mikuláše v Lounech


Změna bohoslužeb a farních aktivit

BOHOSLUŽBY

Účast na bohoslužbách je omezena počtem 6 osob. Z toho důvodu je doporučena účast na nedělní mši sv. prostřednictvím rozhlasového nebo televizního přenosu.

Připomínám, že pro správné prožití mše sv. v domácím prostředí je nezbytná příprava.

 

SOBOTA 17. 10. 2020

V sobotu 17. října od 17:00 do 17:45 hod. v kostele v Cítolibech možnost individuálního přijetí svátosti smíření a svátosti eucharistie.

V sobotu 17. října od 18 hod. v kostele v Cítolibech mše sv. Účast na této bohoslužbě je možná pouze po předchozí domluvě na tel. 721 785 534.

 

NEDĚLE 18. 10. 2020

V neděli 18.řijna v kostele sv. Mikuláše v Lounech mše sv. v 9 hod Za naši farnost a v 10:30 hod. Za ukončení epidemie. Účast na těchto bohoslužbách je možná pouze po předchozí domluvě

na tel. 721 785 534.

V neděli 18. října v kostele sv. Mikuláše v Lounech je možné individuálně přijmout svátost smíření a eucharistie od 9:45 do 10:15 a od 11:15 do 12:00.

 

43. TÝDEN

Od pondělí 19. října do pátku 23. října bohoslužby zrušeny.

 

SOBOTA 24. 10. 2020

V sobotu 24. října od 17:00 do 17:45 hod. v kostele v Cítolibech možnost individuálního přijetí svátosti smíření a svátosti eucharistie.

V sobotu 24. října od 18 hod. v kostele v Cítolibech mše sv. Účast na této bohoslužbě je možná pouze po předchozí domluvě na tel. 721 785 534.

 

NEDĚLE 25. 10 2020

V neděli 25.řijna v kostele sv. Mikuláše v Lounech mše sv. v 9 hod Za naši farnost a v 10:30 hod. Za ukončení epidemie. Účast na těchto bohoslužbách je možná pouze po předchozí domluvě

na tel. 721 785 534.

V neděli 25. října v kostele sv. Mikuláše v Lounech je možné individuálně přijmout svátost smíření a eucharistie od 9:45 do 10:15 a od 11:15 do 12:00 a také od 17 do 19 hod.

 

V neděli 25. října od 14:00 hod mše sv. ve Vinařicích.

Účast na těchto bohoslužbě je možná pouze po předchozí domluvě

na tel. 721 785 534.

 

NÁBOŽENSTVÍ A DALŠÍ AKTIVITY FARNOSTI

Výuka náboženství a ostatní setkání do konce měsíce října zrušena.

 Modlitby za zemřelé

První listopadový týden je v církvi věnován intenzivní modlitbě za naše zemřelé a je také spojen s možností získání odpuštění a zahlazení následků hříchů pro naše zemřelé (tzv. odpustků).
 
Vzhledem k aktuální situaci lze odpustky pro duše v očistci získat po celý měsíc listopad. Zároveň byly také stanoveny podmínky pro ty, kdo jsou zasaženi epidemií, nebo podléhají karanténě. Blíže - viz odkaz:  http://www.liturgie.cz/clanky/a/dusickove-odpustky-prehledne
 
Povzbuzuji všechny, aby využili této mimořádné možnosti pro získání tak velikých milostí pro naše zemřelé.
 
Pro svátost smíření (zpověď) a svaté přijímání příležitost v tyto časy:
 • Pondělí - pátek od 16:45 do 17:30 hod. a od 18:00 do 19:00 hod. - kostel sv. Mikuláše v Lounech
 • Sobota od 17:00 do 17:45 hod. - kostel sv. Jakuba v Cítolibech
 • Neděle od 10:00 do 12:00 hod. a od 17:00 do 19:00 hod. - kostel sv. Mikuláše v Lounech


Poutní mše svatá v Dolním Ročově

Zveme na poutní slavnost do Dolního Ročova za účasti hostů a svěcení restaurované balustrády před oltářem
dne 16. 8. 2020 v 10:00 hod.

 

Zpívá Lounský Chrámový sbor.


Na pouť můžete jet objednaným autobusem, který pojede od Žatecké brány v 9:00 hod. a poté zastavuje: Osvoboditelů, Na Foukalce - u žel. přejezdu, U Spravedlnosti. Návrat zpět po 12 hod.
 

Ve 14:30 hod pobožnost k Panně Marii a svátostné požehnání.


Každého upřímně zve duchovní správa.

 

Plakát zde.

 Změna bohoslužeb

Od pondělí 13. července do pátku 17. července se nebudou konat večerní bohoslužby v kostele sv. Mikuláše.Bohoslužby v našich farnostech

Od pondělí 11. května lze konat bohoslužby s účastí do 100 osob, což pro naši farnost znamená v podstatě konec omezení. Přesto nadále budou platit opatření jako je dezinfekce rukou u vchodu, nošení roušek a tzv. bezpečná vzdálenost (2m). Nenechme se tím však, prosím, odradit od účasti na společné nedělní mši svaté.
 


Bohoslužby opět přístupné

Na základě rozhodnutí vlády ČR je možné se opět shromažďovat při bohoslužbách do max. počtu 15 osob, při dodržení dalších opatřní: nošení roušky, dezinfekce rukou při vstupu do prostoru kostela a zachovávání rozestupů minimálně 2 metry, pokud se nejedná o členy jedné domácnosti.

 

Bohoslužby v Lounském obvodu budou organizovány následujícím způsobem:

Pondělí až Pátek - pravidelné mše sv. od 17:30 hod. bez nutnosti ohlašování.

 

Sobota a Neděle - nutné dopředu nahlásit svoji přítomnost na mši svaté

v Lounech i dalších obcích podle rozpisu bohoslužeb.Vyhlášení karantény pro celou Českou republiku

Z důvodu vyhlášení celostátní karantény ve dnech

od pondělí 16. 3. 2020 do úterý 24. 3. 2020 včetně

ve farním obvodu Louny

zrušeny veřejné bohoslužby

i všechna ostatní společná i osobní setkání.

 

Kněží budou denně sloužit soukromě mši svatou v časech pravidelných bohoslužeb, proto se s nimi můžete v tomto čase duchovně spojit v modlitbě a duchovním svatým přijímáním

(např. modlitba z kancionálu č. 042).

 

Otec biskup dále doporučuje modlitbu papeže Františka

(viz https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200315modlitba-papeze-frantiska-k-panne-marii )

a modlitbu olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera

(viz https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200315modlitba-arcibiskupa-olomouckeho-jana-graubnera ).

 

Kněz může navštívit pouze nemocného v nebezpečí smrti.Z DŮVODU VYHLÁŠENÍ STAVU NOUZE JSOU DO ODVOLÁNÍ

FARNÍ NEDĚLNÍ MŠE SVATÉ V LOUNECH

ZRUŠENY

 

Každou neděli budou slouženy dvě tiché mše svaté, účast možná po domluvě.

 

Z rozhodnutí ČBK je doporučeno účastnit se bohoslužeb prostřednictvím rádia či televize

 

 (např. rádio Proglas bude vysílat v neděli mši sv. od 9 hodin a také od 19.30 hodin).

 

Všichni, kteří mají touhu přijmout Eucharistii,

můžou tak učinit individuálně v kostele sv. Mikuláše v Lounech,

 Po – Pá 18:30–18:45         Neděle 16:30–17:00 hod.

 

Čas bohoslužeb ve všední den zůstává,

po mši svaté možnost tiché adorace Nejsvětější svátosti za odvrácení všeho zla.

 

Výzva litoměřického biskupa ke stavu nouze

 

Prohlášení biskupů k mimořádné situaci v ČR
Archiv aktualit 2023

Archiv aktualit 2022

Archiv aktualit 2021

Archiv aktualit 2020

Archiv aktualit 2019

Archiv aktualit 2018

Archiv aktualit 2017

Archiv aktualit 2016

Archiv aktualit 2015

Archiv aktualit 2014

Archiv aktualit 2013

Archiv aktualit 2012

Archiv aktualit 2011

Archiv aktualit 2010

Archiv aktualit 2009

Archiv aktualit 2008

Přidat aktuality Přidat fotky

Poslední aktualizace 1.12.2023 8:37