Biřmování

holubice

Všemohoucí Bože, Otče našeho Pána Ježíše Krista, tys dal ve křtu těmto svým služebníkům odpuštění hříchů a život věčný. Sešli na ně svého Ducha Utěšitele: dej jim ducha moudrosti a rozumu, ducha rady a síly, ducha poznání a lásky, a naplň je duchem bázně před tebou. Skrze Krista, našeho Pána.

Římský pontifikál, Obřady biřmování, 25

 

Biřmování je svátostí, kterou se pokřtěný člověk sám rozhodne, že ve svém životě bude Boha brát vážně. Proto se vyžaduje osobní zralost a osobní rozhodnutí. Každý, kdo již byl pokřtěný a neztratil víru (anebo ji opět našel), může po dosažení věku dospělosti tuto svátost kdykoliv v budoucnu přijmout.

 

V roce 2019 počítáme s udílením svátosti biřmování v lounské farnosti. Svátost křesťanské dospělosti uděluje biskup těm, kteří již dosáhli 14 let (horní věková hranice není stanovena). Zájemci o přijetí svátosti se mohou přihlásit osobně anebo telefonicky viz. kontakty.