Eucharistie a sv. přijímání

euchar.jpg, 21 kB

 

 

Já jsem chléb živý, který sestoupil z nebe. Kdo bude jíst tento chléb, bude žít navěky … Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný … zůstává ve mně a já v něm.

Jan 6, 51.54.56

 

 

 

Slavením eucharistie (tj. účastí na mši sv.) se nám zpřítomňuje Kristova výkupná oběť , kterou za nás přinesl. Připomíná se nám jeho smrt i vzkříšení.

Ve sv. přijímání se může každý z nás osobně setkat s živým Bohem, pozvat ho do svého života a nechat se den za dnem přetvářet. Zároveň je to ale také pozvání ke společenství s druhými, s bratry a sestrami, s nimiž tvoříme jedno „Kristovo tělo“, to je Církev.

Jste pokřtěni, ale doposud jste nebyli u sv. přijímání, anebo již před dlouhou dobou?

Nebojte se vyhledat svého kněze a připravit se rozmluvou s ním na přijetí této svátosti.

Chtěli byste, aby vaše děti šly k 1. svatému přijímání?

Je třeba, aby se připravily v hodinách křesťanské etiky, které naše farnost nabízí.

Bližší informace získáte osobně či telefonicky na faře. viz. kontakty