Setkání s duchovním

 

Vím, čími jsme služebníky, na jaké výši se nacházíme a kdo je Ten, k němuž směřujeme. Znám Boží vznešenost a lidskou slabost, ale také sílu.

Sv. Řehoř Naziánský, Orationes, 2,71

 

Kněz je „vybrán z nás a pro nás“, pomáhá nám na cestě k Bohu a tvoří hlavu našeho společenství.

Nebojme se jej navštívit s jakýmkoli problémem či potřebou, v níž nám může pomoci!   kontakty