Archiv aktualit 2009

BOHOSLUŽBY O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH
kostel sv. Mikuláše Louny - 2009

 


BOHOSLUŽBY O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH
V LOUNSKÉM OKOLÍ - 2009

 


VÁNOČNÍ ROZTOMILOSTI

Koncert vánoční hudby

26. prosince 2009 15.30 hodin - kostel sv. Mikuláše v Lounech
27. prosince 2009 15 hodin - kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Vrbně nad Lesy
účinkují: Kateřina Štolová - zpěv, Martina Podaná - varhany, Miroslav Sochr - zpěv, Miloslav Wainer - housle, zpěv


ROSU DEJTE NEBESA SHŮRY A SPRAVEDLIVÉHO DČTĚTE OBLAKOVÉ.

1. neděle adventní 29. 11. 2009 v 8.30 hod

- svěcení adventních věnců, rorátní zpěvy

2. neděle adventní 6. 12. 2009 v 9.00 hod

Poutní slavnost sv. MIKULÁŠE patrona našeho kostela se uskuteční
za přítomnosti otce biskupa ThDr. Josefa Koukla
Zazpívá Dívčí chrámový sbor.
Děti, přijde sv. Mikuláš !!

3. neděle adventní 13. 12. 2009 v 8.30 hod

- rorátní zpěvy

4. neděle adventní 20. 12. 2009 v 8.30 hod

- rorátní zpěvy

VÁNOČNÍ ROZTOMILOSTI

Koncert vánoční hudby

4. prosince 2009 16 hodin - kostele sv. Matouše v Dobroměřicích
účinkují: Kateřina Štolová - zpěv, Martina Podaná - varhany, Miroslav Sochr - zpěv, Miloslav Wainer - housle, zpěv

 

Obecní úřad Černčice spolu s Děkanstvím z Loun zvou na

ADVENTNÍ KONCERT s duchovním slovem

v obnoveném kostele sv. Vavřince v Černčicích
dne 29. 11. 2009 v 16.00
hod.
Zazpívá Chrámový sbor z Loun. Zazní duchovní skladby různých mistrů. Budou posvěceny adventní věnečky (i ty, které si přinesete).
Děkujeme Vám za Váš příspěvek

Poutní slavnost SVATÉ KATEŘINY

Ve farním kostele v Oboře bude 28.listopadu v 16.00 hod. sloužena slavná bohoslužba k její cti. Zve duchovní správa z Loun.
Možnost dopravy autobusem. Linka č.2 "od sokolovny" v 15.04 h. V Oboře budete v 15.25 h. Odjezd zpět z Obory v 18.10 h.

Koncert varhanní hudby a slova

K POCTĚ SVATÉHO MIKULÁŠE

Cítoliby - 27. listopadu 17.30, kostel sv. Jakuba
legendu o svatém Mikuláši přednese Vladimír Matějíček,
varhanní skladby baroktních mistrů hraje Vladimír Roubal

"KRISTUS KRALUJE, KRISTUS VÍTĚZÍ, KRISTUS VLÁDNE VŠEM."

Slavnost KRISTA KRÁLE

V neděli 22. 11. 2009 v 8.30 hod. ukončíme liturgický rok
Zpívanou bohoslužbu bude provázet Chrámový sbor.

Měrunické posvícení

Slavnost posvěcení chrámu sv. Stanislava v Měrunicích
proběhne dne14. listopadu 2009 ve 14.00 hod.

Při slavnostní bohoslužbě poděkujeme za Boží požehnání a pomoc v tomto roce. Vzpomeneme našich věrných zesnulých a vyprosíme si požehnání pro obec.

Dušičková pobožnost

za naše zemřelé bude sloužena dne 8. listopadu ve 14.00 hod. v kostele Panny Marie v Horním Ročově. Zazpívá Gregoriánská schola od sv. Ludmily z Prahy. Na mši svatou zve duchovní správa.

Pavlica_Louny.JPG, 97kB

SBÍRKA ŠATSTVA A HRAČEK

sbírku na humanitární účely pořádá KDU-ČSL a Děkanství Louny
v sobotu 7. listopadu 2009 od 09:00 do 13:00 v průjezdu děkanství.


Všech věrných zemřelých

2. listopadu v pondělí bohoslužba ráno v 8.00 hod. a večer v 17.00 hod a v 17.30 hod. v chrámu sv. Mikuláše v Lounech.

" Byl jsi uzdraven, již nehřeš…" Jan 5,14

SVÁTOST NEMOCNÝCH

1. listopadu bude udělena nemocným a seniorům V pátek a v neděli je možné přede mší svatou přijmout svátost smíření.

Svátek všech svatých

1. listopadu farní společenství oslaví mší svatou v sobotu ráno v 8.30 h.


TE DEUM

na poděkování Bohu, dárcům a dělníkům za opravu kostela sv. Kateřiny v Oboře, které bude 31.10.2009 v 16:00 hod. Následuje koncert duchovní hudby. Vystoupí koncertní pěvkyně Jana Heryánová-Ryklová

UDÍLENÍ SVÁTOSTI BIŘMOVÁNÍ

11.10.2009 v 09:00 - Mše svatá v chrámu sv. Mikuláše.
Slavnost bude celebrovat litoměřický biskup Mons. Jan Baxant.

Flétnový koncert

10.10.2009 16. hod. koncert paní učitelky Jany Sečanské v chrámu sv. Mikuláše v Lounech.

Dámský klub

7. 10. 2009 - středa: setkání dámského klubu v 16.30 hod. na faře v Lounech.
Dívky,ženy i dámy, přijďte mezi nás a podělte se s námi o své zkušenosti z domácnosti apod.

NÁVŠTĚVA PAPEŽE BENEDIKTA XVI. V ČR

MŠE SVATÁ U PŘÍLEŽITOSTI NÁRODNÍ SVATOVÁCLAVSKÉ POUTI VE STARÉ BOLESLAVI

Bratři a sestry, chcete-li se účastnit mše se Svatým otcem ve Staré Boleslavi v pondělí 28. září, můžete cestovat společně s námi autobusem vypraveným KDU-ČSL. Záloha 100 Kč, celková cena 250 - 300 Kč.
Přihlaste se včas na děkanském úřadě v Lounech.

Posvěcení chrámu sv. Mikuláše

Slavnostní bohoslužba dne 13. 9. 2009 v 9.00 hod.
za přítomnosti probošta litoměřické katedrály Msgr. Karla Havelky
Bohoslužbu bude provázet Chrámový sbor

Městský úřad spolu s Děkanstvím pořádají v předvečer posvěcení chrámu

SLAVNOSTNÍ KONCERT
"KE DNI CHRÁMU SV. MIKULÁŠE"

v sobotu dne 12. září 2009 v 17.00 hod.
Slavnost bude provázet koncertní pěvkyně Pavla Kšicová - alt
František Svejkovský - trubka a
dómský varhaník od sv. Víta Josef Kšica
Uvedou díla mistrů od 17. stol. do 20. stol.
Na návštěvu se těší duchovní správa. Vstupné dobrovolné

Poutní slavnost Nanebevzetí Panny Marie Dolní Ročov

16. srpna - neděle v 10.00 hod. mše svatá
Slavnosti se zúčastní litoměřický emeritní biskup ThDr. Josef Koukl
Poutní bohoslužbu bude provázet sbor Karla Chlouby z Ročova
Ve 14.00 hod. - pobožnost k P. Marii a svátostné požehnání
Na pouť vás srdečně zve duchovní správa Louny

Poutní slavnost v chrámu sv. Vavřince v Černčicích

dne 15. 8. 2009 v 16.00 hod. za doprovodu písní.
Zve duchovní správa a Obecní úřad Černčice

Dámský klub

5. 8. 2009 - středa: setkání dámského klubu v 16.00hod. na faře v Lounech.
Dívky,ženy i dámy, přijďte mezi nás a podělte se s námi o své zkušenosti z domácnosti apod.

POUTNÍ SLAVNOST A KONCERT ke cti
SVATÉHO JAKUBA Staršího v Cítolibech

se uskuteční dne 26. července v 16.30 hod.
Po mši svaté bude následovat koncert v 17.30 hod. "Musica da Chiesa".
Těší se na vaši účast duchovní správce z Loun.


Bohoslužba v Dolním Ročově

Dne 19.7. 2009 14.30 hod. mše svatá v Dolním Ročově, slouží P. W. Horák.

koncert Festivalu Mitte Europa

"ATRIUM QUINTETT "

Dne 16.7. 2009 od 19.00 hod. - flétna, hoboj, klarinet, fagot, lesní roh v chrámu sv. Mikuláše v Lounech.


Zaradoval jsem se, když mi řekli: " Do domu Pánova půjdeme"

Poutní bohoslužba KE CTI SV. MARKÉTY v Kroučové

Duchovní správa, ale i obecní úřad, zve všechny občany z Kroučové a okolí na poutní bohoslužbu 12.července 2009 v 15.00 hod.
Bohoslužbu bude provázet zpěv kvarteta Musica Optica
Těšíme se na Vaši návštěvu v obci Kroučová.

Státní svátek sv.Cyrila a Metoděje

je také svátkem křesťanů. K jejich cti bude sloužena mše svatá 5. 7. 2009 v 8.30 hod. v chrámu sv. Mikuláše.

"Bůh je láska, kdo zůstává v lásce zůstává v Bohu." (1 Jan 4,16)

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA

dne 19. června v 17.30 hod.
ČERVEN - MĚSÍC ZASVĚCENÝ BOŽÍ LÁSCE

Aleluja. Sláva Otci i Synu i Duchu svatému. Aleluja.

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

7. června v 8.30 hod. SLAVNÁ BOHOSLUŽBA

SLAVNOST BOŽÍHO TĚLA

dne 14. června v 8.30 hod. Při slavnosti se uskuteční průvod k oltáři a požehnání městu. Zpívá chrámový sbor.
Rodiče prosím - vypravte družičky do průvodu.

Dovolujeme si Vás pozvat dne 6. června 2009 ve 21:00 hod.
do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Opočně na
pořad věnovaný poslednímu lidickému faráři P. JOSEFU ŠTEMBERKOVI

Každý své břímě aneb
podobenství o dobru a zlu

v podání Miroslava Gabriela Částka. Vstup volný


Každou PRVNÍ STŘEDU v měsíce se koná

"Klub žen"

od 16.00 hod. na děkanství.
Přijďte mezi nás a podělte se o své zkušenosti.
Nyní se setkání uskuteční dne 3. 6. 2009 16.00 hod.


Slavnost Seslání Ducha Svatého

31.5.2009 8.30 hod., mše svatá při které zazpívá Lounský chrámový sbor - Josef Říha: Missa brevis

Vvýlet na Pravdu

v sobotu 23. května 2009 pořádá děkanství pro děti, mládež a jejich rodiče.
Odjezd je vlakem (děti zdarma) v 9:36 z nádraží Louny město (pod veterinárním střediskem),
návrat dle počasí: v příznivém v 18:10, v nepříznivém v 16:10.
Přijďte ve sportovním oblečení,
nezapomeňte pláštěnku, pití, buřty a hlavně s sebou vezměte DOBROU NÁLADU.
Za děkanství zve P. Werner Horák.

Přidán nový odkaz Poutní místo Květnovna

poutní místo Květnov


Přednáška na téma "Benedikt XVI."
- život a vývoj jeho myšlení

21.5.2009 v 18.30 hod na děkanství.
Přednášku povede novokněz Mgr. Pavel Frývaldský z farnosti Ostrov nad Ohří a Jáchymov.17.5.2009 ve 14.30 hod.

mše svatá v Dolním Ročově


Koncert "Musica da Chiesa"

17.5.2009 od 17.30 hod.  kostel sv. Vavřince v Černčicích

"Den matek"

10.5.2009 8.30 hod. - mše svatá při které zazpívá Dívčí chrámový sbor

Mše svatá za vlast

8.5.2009 v 17.30 hod. v chrámu sv. Mikuláše v Lounech


Každou PRVNÍ STŘEDU v měsíce se koná

"Klub žen"

od 16.00 hod. na děkanství.
Přijďte mezi nás a podělte se o své zkušenosti.
Nyní se setkání uskuteční dne 6. 5. 2009 16.00 hod.


1. májová pobožnost

1.5.2009 v 17.30 hod mše svatá s májovou pobožností.

EUCHARISTICKÉ DNY V LOUNECH

Od 24.3.2009 do 1.7.2009 probíhají v naší litoměřické diecézi eucharistické dny.
V našem vikariátě jsou stanoveny od 22.4.2009 do 1.5.2009.
V Lounech bude celodenní výstav Nejsvětější svátosti:

23.4. 2009 od 8.30 hod. do 17.00 hod.
30.4. 2009 od 8.30 hod. do 17.00 hod.
mše svatá v 17.30 hod. bude následovat Výstav

Modlíme se za naši diecézi.Svatojiřská pouť na horu Oblík

KDU - ČSL pořádá dne 25. 4. 2009 svatojiřskou pouť na horu Oblík, kde byla v minulosti kaple sv. Jiří.
Potom sestup na Červeňák, odpočinek na Ejemově chatě a dále návštěva kostela sv. Matouše v Dobroměřicích, kde jsou vzácné gotické fresky.
Pouť bude ukončena poutní mší svatou v 16.00 hod. v kostele sv. Matouše.

Dne 13.4.09 ve 14.30 hod. se koná v poutní svatyni Panny Marie v Dolním Ročově

Velikonoční bohoslužbaBOHOSLUŽBY VELIKONOČNÍHO TÝDNE

9. 4. - ZELENÝ ČTVRTEK - mše svatá v 17.30 hod.

Den poslední večeře Ježíše Krista. Památka ustanovení mše svaté.

10. 4. - VELKÝ PÁTEK - křížová cesta v 15.00 hod.

Svátost smíření v 16.00hod. Den umučení Ježíše Krista - obřad v 17.30 hod.

11. 4. - BÍLÁ SOBOTA - mše svatá v 19.00 hod.

SLAVNÉ VZKŘÍŠENÍ JEŽÍŠE KRIST
Svěcení ohně a velikonoční svíce, křestní bohoslužba
V 8.00 hod. ráno výstav Nejsvětější svátosti - adorace u Božího hrobu

12. 4. - BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ - mše svatá v 8.30 hod.

Slavná mše svatá s chrámovým sborem- Ignaz Reimann - Kurze Messe in D

13. 4. - VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ - mše svatá v 9.00 hod.

Zpívá Dívčí chrámový sbor - J. Křička: Victime paschali laudes Paškální svíce a další písně


Divadelní společnost Petrklíč a Děkanský úřad Vás zve na divadelní představení

PÄR LAGERKVIST - "BARABÁŠ"

barabas.jpg, 22kB
v neděli dne 5.4. 2009 14.30 hod. do chrámu sv. Mikuláše v Lounech.
Vstupné dobrovolné

Překlad: Dagmar Chvojková - Pallasová
Scénář a režie: Tomáš Vondrovic
Výprava: Helena Tomanová
Hudba: Petr Mandel
Účinkují: Hanuš Bor
Elena Strupková
Jaroslav Someš
Produkce: Julie Tomanová


Autor, nositel Nobelovy ceny za literaturu, sugestivně popisuje ve svém díle podivný osud a zápas duše se sebou o sebe samu, o dar víry; vždyť Barabáš není nikdo jiný, než onen proslulý zločinec, jehož propustil Pilát, aby místo něj vydal k ukřižování Ježíše Krista.KVĚTNÁ NEDĚLE

5. 4. v neděli si připomeneme slavný vjezd JEŽÍŠE KRISTA do Jeruzaléma
slavnou bohoslužbou v 8.30 hod. se svěcením ratolestí, průvodem a pašijemi.Dne 2. 4. 2009 v 18.30 hod. se uskuteční

biblická přednáška na téma "sv. Pavel v Novém zákoně"

- život křesťana podle apoštola Pavla
Přednášku povede teolog Dr. Jaroslav Brož na děkanském úřadě v Lounech naproti kostelu sv. Mikuláše.
Upřímně každého zve duchovní správa


Každou PRVNÍ STŘEDU v měsíce se koná

"Klub žen"

od 16.00 hod.na děkanství.
Přijďte mezi nás a podělte se o své zkušenosti.
Nyní se setkání uskuteční dne 1. 4. 2009 16.00 hod.KDU - ČSL a Děkanský úřad v Lounech pořádá:

SBÍRKA ŠATSTVA na humanitární účely

dne 28.3.2009 od 9.00 -13.00h. v průjezdu Děkanství.
Pořadatelé prosí, aby jste do sbírky NENOSILY BOTY, nejsou žádány z charit.Slavnost Zvěstování Páně

25. 3. 2009 mše sv. ráno v 8.00 hod. a večer v 17. 30 hod. v chrámu sv. Mikuláše v Lounech


Dne 12. 3. 2009 v 18.30 hod. se uskuteční

Přednáška na téma: "KŘESŤANSKÁ IDENTITA"

- vztah ke Kristu, k církvi, osobní nasazení.
Přednášku povede teolog Dr. Prokop Brož na děkanském úřadě v Lounech naproti kostelu sv. Mikuláše.
Upřímně každého zve duchovní správaKaždou PRVNÍ STŘEDU v měsíce se koná

"Klub žen"

od 16.00 hod.na děkanství.
Přijďte mezi nás a podělte se o své zkušenosti.
Nyní se setkání uskuteční dne 4. 3. 2009 16.00 hod.


1.postní neděle

- 1. března 2009 - mše svatá ráno v 8.30 hod.
- při mši svaté bude udělen popelc
Zpívá Dívčí chrámový sbor - výběr z postních písní"Pomni člověče, že prach jsi a v prach se obrátíš."

Popeleční středa

- 25. února 2009 - mše svatá ráno v 8.00 hod. a večer v 17.30 hod.

Přednáška o IZRAELI

pořádá KDU-ČSL ve spolupráci s děkanským úřadem
ve čtvrtek 19. 2. 2009 v 18. 30 hod.
Přednáška se koná na faře proti kostelu sv. Mikuláše v Lounech.
Přednáší PhDr. Michal Pehr Ph.D.
Upřímně zveme každého


"Já jsem Světlo světa, kdo mě následuje nebude chodit ve tmě,ale bude mít světlo života" (J8,12)

HROMNICE

Slavnost uvedení Páně do chrámu si připomeneme při nedělní mši sv. 1. února v 8.30 hod.
- svěcením svící a Svatoblažejským požehnáním.
Při mši sv. zazpívá Chrámový sbor skladbu od J. Břízy - České mešní ordinárium