Archiv aktualit 2010

 

Poutní slavnost sv. MIKULÁŠE

5. 12. 2010 v 9.00 hod - za přítomnosti litoměřického probošta R. D. Karla Havelky. Zazpívá chrámový sbor.
Děti, přijde sv. Mikuláš !!

 

Děkanství Louny a Obecní úřad Černčice zvou na

ADVENTNÍ KONCERT

4.12. 2010 v 16.30 hod. - kostel sv. Vavřince v Černčicích
Budou posvěceny adventní věnečky, které si přinesete.
Zazní zpěvy paní Kateřiny Štolové, Miroslava Sochra, doprovázet bude paní Martina Podaná.
Upřímně zve duchovní správa a obecní úřad.

 

 


 

"KRISTUS KRALUJE, KRISTUS VÍTĚZÍ, KRISTUS VLÁDNE VŠEM."

Slavnost KRISTA KRÁLE

V neděli 21. 11. 2010 v 8.30 hod. ukončíme liturgický rok
Zpívanou bohoslužbu bude provázet Chrámový sbor.

 


Všech věrných zemřelých

2. listopadu úterý bohoslužba ráno v 8.00 hod. a večer v 16.30 hod v chrámu sv. Mikuláše v Lounech.

 


Svátek všech svatých

1. listopadu mše v 16:30 hod

 


Mše svatá ke cti sv. Václava hlavního patrona země české

bude v 28. 9. 2010 v 9.00 hod.

Poutní slavnost ke cti sv. Matouše v Dobroměřicích

V sobotu 25. září 2010 v 16:30 duchovní správa a Obecní úřad Dobroměřice zvou k poutní mši svaté.

Budou mít Louny druhou perlu v sakrálním umění?

Vážení přátelé - občané z Loun a jejich příznivci,

v našem městě v Lounech je nejen krásný gotický kostel s překrásným barokním oltářem, ale rovněž rokokový kostel 14. sv. Pomocníků v nové zástavbě "Na Široké". Většina pamětníků si již interiér kostela nepamatuje. Celý text
 

 


Slavnost posvěcení chrámu sv. Mikuláše

se uskuteční v neděli 19. 9. 2010 v 9.00 hod.
Slavnou bohoslužbu bude doprovázet Chrámový sbor.

Slavnostní koncert ke dni chrámu sv. Mikuláše

V sobotu 18. září 2010 od 17 hodin Lounské děkanství pořádá slavnostní koncert v předvečer slavnosti posvěcení chrámu sv. Mikuláše.
Účinkuje soubor Verner Collegium.

Posvěcení nově opraveného kostela

V pátek 17. září v 17:30 bude po opravě vysvěcen kostel Nejsvětější Trojice a 14. svatých Pomocníků v Lounech. Obřad doprovodí Chrámový sbor.

Poutní slavnost Nanebevzetí Panny Marie Dolní Ročov

15. srpna - neděle v 10.00 hod. mše svatá
Poutní bohoslužbu bude provázet sbor z Horního Ročova
Ve 14.00 hod. - pobožnost k P. Marii a svátostné požehnání
Na pouť vás srdečně zve duchovní správa Louny

Poutní slavnost v chrámu sv. Vavřince v Černčicích

dne 14. 8. 2010 v 16.00 hod. za doprovodu písní.
Zve duchovní správa a Obecní úřad Černčice

 


Poutní slavnost ke cti Svatého Jakuba Staršího v Cítolibech

25. července ve 14.00 hod. Těší se na vaši účast duchovní správce z Loun.

Zaradoval jsem se, když mi řekli: " Do domu Pánova půjdeme "

Poutní bohoslužba KE CTI SV. MARKÉTY v Kroučové

17. července 2010 v 16.00 hod. Duchovní správa, ale i obecní úřad, zve všechny občany z okolí. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Státní svátek sv. Cyrila a Metoděje

K jejich cti bude složena mše svatá 5.7.2010 v 9.00 hod. v chrámu sv. Mikuláše v Lounech.

 

Dne 26.6.2010 bohoslužba v Měrunicích ve 14.00 hod.
Dne 27.6.2010 bohoslužba v Dolním Ročove ve 14.30 hod.

 


Domovem české hudby o.p.s. a obec Dobroměřice pořádají

Slavnostní koncert

dne 20.6.2010 v 17.00 hod. v kostele sv. Matouše v Dobroměřicích.
u příležitosti 200 let od narození Josefa Chládka,
varhaníka a rodáka z Dobroměřic
Účinkují:
Roman Patočka - housle, laureát Pražského Jara
Tomáš Pindór - varhany, titulární varhaník chrámu sv. Ignáce v Praze
Jan Žďánský - violoncello
Program koncertu: J.S. Bach, G. Frescobaldi, Ant. Dvořák atd.
Vstupné dobrovolné.

" Bůh je láska, kdo zůstává v lásce zůstává v Bohu " (1 Jan 4,16)

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA

11. června v 17.30 hod. ČERVEN - MĚSÍC ZASVĚCEN BOŽÍ LÁSCE

Slavnost BOŽÍHO TĚLA

6. června v 8.30 hod. , při slavnosti se uskuteční průvod k oltáři a požehnání městu. Zpívá Chrámový sbor.
Rodiče prosím vypravte družičky do průvodu.

Beseda s naším odcházejícím vojenským kaplanem Otcem Jordánkem

v úterý 11. května v 18: 30 na faře.
Tématem bude jeho působení v Afganistanu
Všichni jste srdečně zváni

 

Dne 10.4.2010 v sobotu velikonoční mše svatá v Měrunicích ve 14.00 hod.

Dne 10.4.2010 v sobotu velikonoční mše svatá v Černčicích u Loun v 16.00 hod.

Dne 11.4.2010 v neděli velikonoční mše svatá v Lipenci v 10.30 hod.

BOHOSLUŽBY VELIKONOČNÍHO TÝDNE

ZELENÝ ČTVRTEK

- mše svatá 1.4. 2010 v 17.30 hod.
Den poslední večeře Ježíše Krista.
Památka ustanovení mše svaté.

VELKÝ PÁTEK

- křížová cesta 2.4. 2010 v 15.00 hod.
Svátost smíření v 16.00 hod.
Den umučení Ježíše Krista - obřad v 17.30 hod.
V tento den sbírka na Svatou Zemi - Jeruzalémský Boží hrob

BÍLÁ SOBOTA

- mše svatá 3.4. v 19.00 hod.
SLAVNÉ VZKŘÍŠENÍ JEŽÍŠE KRISTA
Svěcení ohně a velikonoční svíce, křestní bohoslužba.
V 8.00 hod. ráno výstav Nejsvětější svátosti - adorace u Božího hrobu

BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ

- mše svatá 4.4. v 8.30 hod.
Slavná mše svatá s chrámovým sborem
V neděli 4.4.2010 velikonoční mše svatá v Oboře u Loun od 16.00 hod.

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ

- mše svatá 5.4 v 9.00 hod.
Zpívá Dívčí chrámový sbor - J. Křička: Victime paschali laudes
Paškální svíce a další písně

Velikonoční bohoslužba v poutní svatyni Nanebevzetí Panny Marie

v Dolním Ročově dne 5.4.2010 ve 14.30 hod.
Upřímně zve duchovní správa

Bohoslužba v Dobroměřicích

28.3.2010 od 10.30 hod.

ZMĚNA ČASU

28.3. 2010 . Hodinovou ručičku si posunete o jednu hodinu dopředu!!!

KVĚTNÁ NEDĚLE

28.3. 8.30 hod. - tuto neděli si připomeneme slavný vjezd JEŽÍŠE KRISTA do Jeruzaléma slavnou bohoslužbou se svěcením ratolestí, průvodem a pašijemi.

 


Mše svatá v Měrunicích

27.3.2010 od 14.00 hod.

Křížová cesta

V postní době každý pátek od 16.45 hod. křížová cesta a po ní následuje mše svatá od 17.30 hod.

Den otevřených dveří hřbitovního kostelíka
14.sv. Pomocníků "Na Široké"

V sobotu 27.3.2010 ve 14.00 hod. otevření a prohlídka kostela
v 15.00 hod. slovo k historii
v 16.00 hod. koncert duchovní hudby
v 17.00 hod. uzavření kostela

V neděli 28.3.2010 ve 14.00 hod. otevření a prohlídka kostela
v 15.00 hod. slovo k historii
poslech duchovní hudby - reprodukované
v 17.00 hod. uzavření kostela

Kostel, který je nově restaurován potřebuje ještě prostředky na restauraci oltáře, podlahy a lavic.
Zveme každého, kdo má zájem o kulturní památky našeho města.

14pomoc.jpg, 29kB


POZOR ZMĚNA

Od 1. března 2010 do 31.10. 2010 opět večerní bohoslužby od 17.30 hod.

Od 1. 11. 2009 do 1. 3. 2010 budou večerní bohoslužby v úterý, čtvrtek a pátek od 16.30 hod.

 


"Pomni člověče, že prach jsi a v prach se obrátíš."

Popeleční středa

- 17. února 2010 - mše svatá ráno v 8.00 hod. a večer v 16.30 hod.

1.postní neděle

- 21. února 2010 - mše svatá ráno v 8.30 hod.
- při mši svaté bude udělen popelec

"Já jsem Světlo světa, kdo mě následuje nebude chodit ve tmě,ale bude mít světlo života" (J8,12)

HROMNICE

31. ledna v 8.30 hod. - slavnost uvedení Páně do chrámu si připomeneme při nedělní mši sv.
- svěcení svící "Hromničky"
Při mši sv. zazpívá Chrámový sbor: Adalb.Říhovský - Missa Loretta