P. Werner Horák, osobní arciděkan, výpomocný duchovní

Narodil se 6. 11. 1944 v Liberci, kde také vyrostl. Pracoval jako dělník a vystudoval při zaměstnání Gymnázium v Nymburku. Po maturitě absolvoval studium na tehdejší litoměřické teologické fakultě a formaci v tamějším kněžském semináři. 28. 6. 1975 přijal kněžské svěcení z rukou pražského arcibiskupa Františka kardinála Tomáška.
Jeho první farností, do které byl ustanoven, se staly Kostomlaty nad Labem (do jeho působnosti spadala i tehdy "kontroverzní" farnost Milovice v okrese Nymburk, která byla vojenským prostorem sovětských okupačních vojsk). V září roku 1992 jmenován děkanem v Lounech. O dva roky později se stává vikářem lounského vikariátu.
8. 12. 2007 byl jmenován sídelním kanovníkem ceynoviánským Svatoštěpánské kapituly při katedrále litoměřické diecéze. 7. 1. 2010 abdikoval na funkci okrskového vikáře lounského vikariátu. Při dovršení 75 let života abdikoval na funkci lounského děkana a byl litoměřickým biskupem Janem Baxantem jmenován osobním arciděkanem. Od 1. 1. 2020 je výpomocným duchovním při lounském děkanství.