P. Werner Horák, děkan

Narodil se 6. 11. 1944 v Liberci, kde také vyrostl. Pracoval jako dělník a vystudoval při zaměstnání Gymnázium v Nymburku. Po maturitě absolvoval studium na tehdejší litoměřické teologické fakultě a formaci v tamějším kněžském semináři. 28. 6. 1975 přijal kněžské svěcení z rukou pražského arcibiskupa Františka kardinála Tomáška.
Jeho první farností, do které byl ustanoven, se staly Kostomlaty nad Labem (do jeho působnosti spadala i tehdy "kontroverzní" farnost Milovice v okrese Nymburk, která byla vojenským prostorem sovětských okupačních vojsk). V září roku 1992 jmenován děkanem v Lounech. O dva roky později se stává vikářem lounského vikariátu.
8. 12. 2007 byl jmenován sídelním kanovníkem ceynoviánským Svatoštěpánské kapituly při katedrále litoměřické diecéze. 7. 1. 2010 abdikoval na funkci okrskového vikáře lounského vikariátu.

 

Dean Werner Horák was born on 4 November 1944 in Liberec, where he grew up. He was a labourer and at the time he was working he completed his studies at Grammar School of Nymburk. After his A-levels, he graduated from the former Theological Faculty of Litoměřice and from a formation in the local seminary. On 28 June 1975 he received priests' ordination from the Cardinal František Tomášek, an Arcbishop of Prague.
His first parish, where he was appointed, was Kostomlaty nad Labem (which included the controversial parish of Milovice of the Nymburk Region and which used to be a military area of the Soviet occupation troops). In September 1992 he was appointed as dean in Louny. Two years later he became a vicar of the Louny vicarage.
In the 8th December 2007 was appointed as ceynovian canon to the Saint Stephen chapter by the cathedral of the Litoměřice diocese. The 7th January 2010 he abdicated the office of vicar Louny vicarage.