Farnost Opočno

Opočno

Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie. Starobylý gotický kostel, který byl zbarokizován po svém vyhoření roku 1801. Kostel vnitřně hezky vybaven. Konají se zde pravidelné bohoslužby jednou za měsíc.

Hořany

Kaple Navštívení Panny Marie, zvenku roku 2018 obcí vkusně opravená, uvnitř bez vybavení. Bohoslužby se zde nekonají.

Jimlín

Kaple na návsi neznámého zasvěcení, bohoslužby se zde nekonají. Duchovní život je částečně přenesen na ranně gotický zámek Nový hrad.

Lipenec

Kostel sv. Václava z roku 1689. Na poprsnici kůru malované kartuše s výjevy z legend o sv. Václavu. Obraz sv. Václava signovaný na rámu: Joan Collar z Colleseberku. Bohoslužby se zde konají na sv. Václava a o Vánocích.

Lipno

Obec nemá kapli a spadá pod Lipenec.

Nový Hrad

Zámecká kaple sv. Josefa, bohatě zdobená barokními štuky. Mobiliář i interiér restaurovány, nepůvodní oltář. Kaple občas používaná jako svatební síň pro občanské i křesťanské sňatky.  Bohoslužby výjimečné. Zámek patří do obce Jimlín.

Touchovice

Kaple sv. Vavřince, občas se konají svatovavřinecké pobožnosti.

Zbrašín

Kaple neznámého zasvěcení, ve 20. století byla upravena v památník první světové války.

Zeměchy

Kaple z druhé poloviny 18. století, zasvěcení neuvedené. Bohoslužby se zde nekonají.