Farnost Obora

Obora

Farní kostel sv. Kateřiny Alexandrijské. Původně středověká stavba se starší hranolovou věží. Kostel postavený roku 1731, zařízení převážně rokokové s obrazy Zasnoubení sv. Kateřiny, sv. Floriana, sv. Martina, sv. Jana Nepomuckého. Výjimečná křtitelnice z gotické doby, celkově pět oltářů umně zdobených plastikami.

Zajímavý je smírčí kříž na jižní straně kostela.

Bohoslužby na pouť sv. Kateřiny a příležitostně.

Černčice

Filiální kostel sv. Vavřince. Původně románský, z druhé poloviny 12. století věž a části zdi lodi. Kostel přestavěn roku 1779 do barokní podoby. Hranolová románská věž z řádkového zdiva. Značně poškozený byl opraven roku 2000.

Oltář s obrazem sv. Jana Nepomuckého od P. V. Roifa, který byl restaurován v roce 2017.

Bohoslužby se konají o svátcích a o pouti.

Veltěže

Kaple sv. Floriána. Bohoslužby se zde nekonají.

Vršovice

Ve Vršovicích zámek, vystavěný roku 1629, ve kterém byla ještě v minulém století zachována kaple, kde se konaly bohoslužby. V současné době je zámek v rekonstrukci. Bohoslužby se nekonají.