Farnost Měrunice

Měrunice

Farní kostel sv. Stanislava, původně gotický – zachoval se presbytář, na počátku 19. století přestavěn empírově. Vybavení kostela je porušeno odcizením některých soch. Bohoslužby pravidelně jednou za měsíc.

Červený Újezd

Kaple neznámého zasvěcení, která byla vysvěcena roku 1926, se do současnosti nezachovala.

Hořenec

Kaple bez udání zasvěcení. Bohoslužby se zde nekonají.

Řisuty

Filiální kostel sv. Bernarda. Výjimečná barokní památka zasvěcená světci, jemuž v české a moravské zemi není zasvěcen žádný kostel. Kostel v neutěšeném stavu, bez střechy a věže. Mobiliář vystěhovaný a zcizený. V současné době je kostel ve vlastnictví organizace Pro kostely, která usiluje o rekonstrukci.

Žichov

Kaple bez uvedeného zasvěcení, která byla zbořena.