Farnost Kozly u Loun

Kozly

Farní kostel sv. Martina, původně gotický. Zbarokizován roku 1717, zařízení velmi bohaté. Z kostela deponováno do depozitáře Litoměřic. Bohoslužby se zde nekonají.

Chrámce

Barokní sloup s Pannou Marií.

 

Jablonec

Barokní kaple sv. Václava. V majetku obce Libčeves. Bohoslužby se zde nekonají.

Odolice

V obci není kaple.

Sinutec

Barokní kaple sv. Víta z roku 1750, v současné době v soukromém vlastnictví. Kaple byla značně zchátralá, v současné době dochází díky majiteli k její renesanci. Bohoslužby se zde nekonají. Velmi hezká stavba v krásném prostředí.