Farnost Dolní Ročov

Dolní Ročov

Významný poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie s klášterem Augustiniánů, místo častých poutí. Bohoslužby každou první neděli v měsíci, v srpnu hlavní pouť k Nanebevzetí Panny Marie.

V kostele bohatá výzdoba. Vlastníkem jsou Augustiniáni Praha, farnost Dolní Ročov spravuje děkanství v Lounech.

Zájemci o návštěvu kostela mohou volat na tel. 728 382 771.

Kroučová

Filiální kostel sv. Markéty, hezká pseudogotická stavba. Bohoslužby dvakrát do roka – o Vánocích a poutní ke sv. Markétě.

Pochvalov

Kostel sv. Prokopa, velmi zajímavý lidový barok. V současné době je opravován z exteriéru. Interiér rokokový s varhanami.

Třeboc

Kaple sv. Vojtěcha. V roce 2016 byla převedena z majetku arcidiecéze pražské do majetku farnosti Dolní Ročov. Zachovalá zvenčí i zevnitř, o kapli pečuje obec. Bohoslužby příležitostné.

Úlovice

Kaple sv. Antonína Paduánského z roku 1900, vybavena. Občasné aktivity, i křesťanské.