1. neděli adventní sloužil v chrámu sv. Mikuláše novokněz Josef Peňáz.

foto: Bohuslav Weber