posvěcení renovovaného kříže na lounském hřbitově

foto: Jiří Vopálenský