13.09.2020 - slavnostní bohoslužba za účasti starosty města, Mgr. Pavla Jandy, následný průvod na Mírové náměstí s ekumenickou modlitbou a požehnáním městu Louny

foto: Jiří Vopálenský, Bohuslav Weber

 více fotografií Jiří Vopálenský viz odkaz

 více fotografií Bohuslav Weber viz odkaz