• Poutní bohoslužba ke cti sv. Markéty, Kroučová

  23 photos

  18.7.2021 - Lounský děkan, pater Vít Machek, sloužil v Kroučové poutní mši sv. ke cti sv. Markéty. Po bohoslužbě připravila pro zúčastněné malé pohoštění obětavá farnice Maruška Immerová.

   

  autor : Jiří Vopálenský

  © Člověk a víra (odkaz na stránky ČaV)

 • Slavnost Těla a Krve Páně

  36 photos
  21 photos in 1 sub-album

  06.06.2021 - Lounská farnost oslavila v neděli přenesenou Slavnost Těla a Krve Páně eucharistickým průvodem po mši sv. do atria děkanství. Hlavním celebrantem byl lounský děkan, P. Vít Machek, koncelebrantem pak osobní arciděkan, svatoštěpánský kanovník, P. Werner Horák.

   

   

  autor : Jiří Vopálenský

  © Člověk a víra (odkaz na stránky ČaV - více fotek)

   

 • Noc kostelů v lounské farnosti

  31 photos
  27 photos in 2 sub-albums

  28.05.2021 - noc kostelů se díky protiepidemickým opatřením zčásti konala v exteriérech

   

   

  autor : Jiří Vopálenský

  © Člověk a víra (odkaz na stránky ČaV)

   

   

 • Poutní májová pobožnost Dolní Ročov

  25 photos

  16.05.2021 - K výzvě papeže Františka a České biskupské konference se připojila také farnost Louny. S lounským děkanem, P. Vítem Machkem, jsme se vydali na naše poutní místo Nanebevzetí Panny Marie v Dolním Ročově, abychom se připojili k „maratonu“ modlitby s úmyslem za ukončení pandemie. V neděli 16.5. od 16:00 hod. jsme se společně modlili růženec a litanie k Panně Marii. Další společná modlitba u Panny Marie ročovské se bude konat o zbylých květnových nedělích: 23.5. a 30.5. vždy v 16:00 hod.

   

  autor : Jiří Vopálenský

  © Člověk a víra (odkaz na stránky ČaV)

 • Lounští farníci u sv. Jana Nepomuckého v Jimlíně

  1 photo

  15.05.2021 - lounští farníci podnikli pěší pouť k soše sv. Jana Neopmuckého v Jimlíně nedaleko Loun

   

  autor :  Jiří Krupka junior

 • Mše sv. ke cti sv. Josefa, dělníka, Líšťany

  21 photos

  01.05.2021 - Mši sv. ke cti sv. Josefa dělníka sloužil v líšťanské kapli Panny Marie lounský děkan, P. Vít Machek. Kaple netradičně není samostatně stojící objekt, ale je součástí komplexu hospodařských budov, které vlastnili břatři Augustiniáni z Dolního Ročova.

   

  autor : Jiří Vopálenský

  © Člověk a víra (odkaz na stránky ČaV)

 • Pouť ke sv. Vojtěchovi do Třeboce

  25 photos

  18. 04. 2021 - Poutní bohoslužbu v kapli sv. Vojtěcha v Třeboci sloužil za účasti zastupitele obce Ondřeje Hájka a dvou farníků lounský arciděkan a litoměřický kanovník P. Werner Horák.

   

  autor : Jiří Vopálenský

  © Člověk a víra (odkaz na stránky ČaV)

 • Boží hod velikonoční (Slavnost Zmrtvýchvstání Páně)

  30 photos

  04.04.2021 - mši sv. sloužil děkan farnosti, pater Vít Machek

   

  autor : Jiří Vopálenský

  © Člověk a víra (odkaz na stránky ČaV)

 • Velikonoční vigilie

  37 photos

  03.04.2021 - obřady Velikonoční vigilie (v předvečer/noc před Slavností Zmrtvýchvstání Páně)

  autor : Jiří Vopálenský

  © Člověk a víra (odkaz na stránky ČaV - galerie vč. podgalerie obsahuje více fotek)

 • Velký pátek

  28 photos

  02.04.2021 - Křížová cesta a velkopáteční obřady vedené děkanem, paterem Vítem Machkem

   

  autor : Jiří Vopálenský

  © Člověk a víra (odkaz na stránky ČaV - galerie vč. podgalerie obsahuje více fotek)

 • Zelený čtvrtek

  29 photos

  01.04.2021 - mše sv. na památku poslední večeře Páně a ustanovení eucharistie

   

  autor : Jiří Vopálenský

  © Člověk a víra (odkaz na stránky ČaV)

 • Květná neděle

  33 photos

  28.03.2021 - Mši sv. na Květnou neděli se žehnáním ratolestí sloužil čerstvě ustanovený děkan lounské farnosti, pater Vít Machek. Duchovní správce převzal na závěr bohoslužby dar farnosti ke svému životnímu jubileu - dne 27.03. oslavil 40. rok života.

  autor : Jiří Vopálenský

  © Člověk a víra (odkaz na stránky ČaV)

 • Ustanovení nového lounského děkana

  14 photos

  26. března 2021 - při páteční slavnostní bohoslužbě, které předsedal litoměřický biskup, Mons. Jan Baxant, byl jmenován dosavadní administrátor farnosti, R.D. Mgr. Vít Machek, lounským děkanem.

   

  autor : Bohuslav Weber

  další fotografie: viz odkaz na stránky diecéze

   

   

 • Svatoblažejské požehnání v Lounech

  30 photos

  07.02.2021  -  Otcové P. Werner Horák a P. Vít Machek na konci každé ze dvou nedělních bohoslužeb v Lounech udělili účastníkům svatoblažejské požehnání.

  autor : Jiří Vopálenský

  © Člověk a víra (odkaz na stránky ČaV)