• Roráty - 3. adventní týden

  9 photos

  15.12.2021 - Rorátní mše sv. ve středu 3. adventního týdne a následné posilnění na cestu do školy a do práce na lounském děkanství.

   

  autor: Petr Semerát

 • Návštěva sv. Mikuláše v lounském kostele

  44 photos

  05.12.2021 -  V neděli 05.12.2021 uvítali lounští farníci po mši sv. ve svém středu patrona kostela, sv. Mikuláše. Jeho návštěvu radostně vyhlíželi především nejmenší členové farnosti, kteří kromě darů duchovních očekávali i dary hmotné.

   

  autor : Jiří Vopálenský

  © Člověk a víra (odkaz na stránky ČaV)

 • Rozloučení s panem Vladimírem Fricem

  12 photos

  18.11.2021 - Ve čtvrtek 18.11. se rodina, přátelé a členové lounské farnosti rozloučili s panem Vladimírem Fricem, který v 54 letech zemřel po krátké těžké nemoci. Hlavním celebrantem pohřební mše svaté byl lounský děkan, R.D. Vít Machek, koncelebroval rodinný přítel, kněz plzeňské diecéze, R.D. Richard Polák.

   

  autor : Jiří Vopálenský

  © Člověk a víra (odkaz na stránky ČaV - více fotografií)

 • Pobožnost za všechny věrné zemřelé

  37 photos

  06.11.2021 - V sobotu 6. 11. 2021 lounští farníci spolu se svým děkanem, R.D. Vítem Machkem, vzpomněli v modlitbě na městském hlavním hřbitově na všechny věrné zemřelé.

   

  autor : Jiří Vopálenský

  © Člověk a víra (odkaz na stránky ČaV)

 • Farní DRAKIÁDA

  10 photos

  10. 10. 2021 - Děti z lounské farnosti spolu se svými rodiči využili nádherného podzimního počasí k pouštění draků.

   

  autor :  Petr Semerát

 • Poutní bohoslužba v Mnichovském Týnci

  40 photos

  02.10.2021 - V sobotu 02.10.2021 sloužil lounský děkan, R.D. Vít Machek, poutní bohoslužbu ke cti sv. Václava v kapli v Mnichovském Týnci u Loun. Komunistickým režimem zdevastovaná kaple je v posledních letech postupně renovována Spolkem Přátel Mnichovského Týnce.

   

  autor : Jiří Vopálenský

  © Člověk a víra (odkaz na stránky ČaV)

 • Poutní mše sv. v Dobroměřicích

  23 photos

  19. 09. 2021 - V neděli 19.09. sloužil lounský děkan, R.D. Vít Machek, poutní mši sv. v kostele sv. Matouše v Dobroměřicích. Poutníci se po skončení bohoslužby setkali v nedaléké restaraci na občerstvení ogranizovaném místní farnicí a varahnicí, Marií Immerovou.

   

  autor : Jiří Vopálenský

  © Člověk a víra (odkaz na stránky ČaV)

 • Slavnost posvěcení lounského Chrámu sv. Mikuláše

  33 photos

  V neděli 19.09. oslavila lounská farnost Slavnost posvěcení děkanského Chrámu sv. Mikuláše v Lounech. Hlavním celebrantem byl želivský opat, Mons. Jáchym Jaroslav Šimek, O.Praem., spolužák pana arciděkana Wernera Horáka.

   

  autor : Jiří Vopálenský

  © Člověk a víra (více fotografií v podalbu DPZ na ČaV)

 • Požehnání školákům do nového školního roku

  10 photos

  29. 08. 2021 - Na konci letních prázdnin požehnal lounský děkan, R.D. Vít Machek, školní brašny a školní potřeby dětí ve farnosti a prosil spolu s celou farností o dary Ducha sv. pro všechny žáky a studenty v nadcházejícím školním roce.

   

  autor : Jiří Vopálenský

  © Člověk a víra (odkaz na stránky ČaV)

 • Slavnost Nanebevzetí Panny Marie v Dolním Ročově

  37 photos
  48 photos in 1 sub-album

  15. 08. 2021 - Nedělní pouť do Dolního Ročova, kde při Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie sloužil mši sv. litoměřický biskup, Mons. Jan Baxant. Jeho koncelebranty byli osobní arciděkan a svatoštěpánský kanovník Werner Horák, lounský děkan Vít Machek a postoloprtský děkan Radim Vondráček.

   

  autor : Jiří Vopálenský

  © Člověk a víra (více fotografií v podalbu na ČaV)

 • Poutní bohoslužba v Černčicích

  30 photos

  08. 08. 2021 - lounský děkan, pater Vít Machek, sloužil poutní mši sv. v malebném kostele sv. Vavřince v Černčicích u Loun. Na začátku bohoslužby byl požehnán restaurovaný kříž a umístěn zpět na svatostánek na hlavním oltáři.

   

  autor : Jiří Vopálenský

  © Člověk a víra (odkaz na stránky ČaV)

 • Poutní bohoslužba ke cti sv. Markéty, Kroučová

  23 photos

  18.7.2021 - Lounský děkan, pater Vít Machek, sloužil v Kroučové poutní mši sv. ke cti sv. Markéty. Po bohoslužbě připravila pro zúčastněné malé pohoštění obětavá farnice Maruška Immerová.

   

  autor : Jiří Vopálenský

  © Člověk a víra (odkaz na stránky ČaV)

 • Slavnost Těla a Krve Páně

  36 photos
  21 photos in 1 sub-album

  06.06.2021 - Lounská farnost oslavila v neděli přenesenou Slavnost Těla a Krve Páně eucharistickým průvodem po mši sv. do atria děkanství. Hlavním celebrantem byl lounský děkan, P. Vít Machek, koncelebrantem pak osobní arciděkan, svatoštěpánský kanovník, P. Werner Horák.

   

   

  autor : Jiří Vopálenský

  © Člověk a víra (odkaz na stránky ČaV - více fotek)

   

 • Noc kostelů v lounské farnosti

  31 photos
  27 photos in 2 sub-albums

  28.05.2021 - noc kostelů se díky protiepidemickým opatřením zčásti konala v exteriérech

   

   

  autor : Jiří Vopálenský

  © Člověk a víra (odkaz na stránky ČaV)

   

   

 • Poutní májová pobožnost Dolní Ročov

  25 photos

  16.05.2021 - K výzvě papeže Františka a České biskupské konference se připojila také farnost Louny. S lounským děkanem, P. Vítem Machkem, jsme se vydali na naše poutní místo Nanebevzetí Panny Marie v Dolním Ročově, abychom se připojili k „maratonu“ modlitby s úmyslem za ukončení pandemie. V neděli 16.5. od 16:00 hod. jsme se společně modlili růženec a litanie k Panně Marii. Další společná modlitba u Panny Marie ročovské se bude konat o zbylých květnových nedělích: 23.5. a 30.5. vždy v 16:00 hod.

   

  autor : Jiří Vopálenský

  © Člověk a víra (odkaz na stránky ČaV)

 • Lounští farníci u sv. Jana Nepomuckého v Jimlíně

  1 photo

  15.05.2021 - lounští farníci podnikli pěší pouť k soše sv. Jana Neopmuckého v Jimlíně nedaleko Loun

   

  autor :  Jiří Krupka junior

 • Mše sv. ke cti sv. Josefa, dělníka, Líšťany

  21 photos

  01.05.2021 - Mši sv. ke cti sv. Josefa dělníka sloužil v líšťanské kapli Panny Marie lounský děkan, P. Vít Machek. Kaple netradičně není samostatně stojící objekt, ale je součástí komplexu hospodařských budov, které vlastnili břatři Augustiniáni z Dolního Ročova.

   

  autor : Jiří Vopálenský

  © Člověk a víra (odkaz na stránky ČaV)

 • Pouť ke sv. Vojtěchovi do Třeboce

  25 photos

  18. 04. 2021 - Poutní bohoslužbu v kapli sv. Vojtěcha v Třeboci sloužil za účasti zastupitele obce Ondřeje Hájka a dvou farníků lounský arciděkan a litoměřický kanovník P. Werner Horák.

   

  autor : Jiří Vopálenský

  © Člověk a víra (odkaz na stránky ČaV)

 • Boží hod velikonoční (Slavnost Zmrtvýchvstání Páně)

  30 photos

  04.04.2021 - mši sv. sloužil děkan farnosti, pater Vít Machek

   

  autor : Jiří Vopálenský

  © Člověk a víra (odkaz na stránky ČaV)

 • Velikonoční vigilie

  37 photos

  03.04.2021 - obřady Velikonoční vigilie (v předvečer/noc před Slavností Zmrtvýchvstání Páně)

  autor : Jiří Vopálenský

  © Člověk a víra (odkaz na stránky ČaV - galerie vč. podgalerie obsahuje více fotek)