• Poutní slavnost Dolní Ročov

  31 photos

  V neděli 14.08. se lounská farnost pod vedením arciděkana Wernera Horáka zúčastnila tradiční pouti v Dolním Ročově. Hlavním celebrantem byl P. Miroslav Jordánek O.Praem. (řeholním jménem Jindřich Zdík). Po mši sv. byl požehnán nový prapor Městyse Ročov.

   

  autor : Petr Synek

  © Člověk a víra  (odkaz na stránky ČaV pro více fotografií,

   

 • První sv. přijímání, Louny

  35 photos

  V neděli 26.06. přijalo 11 dětí z lounské farnosti poprvé Krista v eucharistii.

   

  autor : Jiří Vopálenský

  © Člověk a víra  (odkaz na stránky ČaV pro více fotografií, vč. skupinových foto účastníků)


   

   

 • Boží Tělo v Lounech

  34 photos

  Slavnost Těla a Krve Páně v lounské farnosti.

   

  autor : Jiří Vopálenský

  © Člověk a víra  (odkaz na stránky ČaV pro více fotografií)

   

 • Noc kostelů, Louny 2022

  28 photos

  V pátek 10.06. proběhl v lounské farnosti další ročník oblíbené Noci kostelů.

   

  autor : Jiří Vopálenský

  © Člověk a víra  (odkaz na stránky ČaV pro více fotografií)   

   

 • Křest dospělého, Cítoliby

  36 photos

  V sobotu 04.06.2022 byla v Cítolibském kostele děkanem lounské farnosti, R.D. Vítem Machkem, udělena svátost křtu vnučce pana profesora Šestáka, Šárce Sochůrkové.

   

  autor : Jiří Vopálenský

  © Člověk a víra  (odkaz na stránky ČaV)

   

   

 • Křtiny Adámka a Petrušky

  24 photos

  V sobotu 04.06.2022 byli v Lounech křtem přijati za Boží děti malý Adámek Antonín a jeho čtyřměsíční sestřička Petruška Terezie. Obřad se neobešel bez slziček, ale nakonec vše dobře dopadlo.

   

  autor : Jiří Vopálenský

  © Člověk a víra

   

 • Svatojánská pouť Třtěno - Kozly

  28 photos

  V sobotu 21.05. dopledne se část lounských farníků vydala pod vedením děkana Víta Machka na pěší pouť od sochy sv. Jana Nepomuckého v obci Třtěno k soše téhož světce v obci Kozly. Cestou se pomodlili za mír mezi národy u křížů a kaplí v obcích Mnichův Týnec (kaple sv. Václava) a Sinutec (kaple sv. Víta).

   

  autor : Jiří Vopálenský

  © Člověk a víra  (odkaz na stránky ČaV pro více fotografií)

   

   

 • Jarní koncert v kostele sv. Mikuláše v Orasicích

  8 photos

  30. 4. 2022, koncert pěveckého sboru Harmonie Louny

   

  Foto: Jiří Pavlík

 • Křest Kubíka Semeráta

  32 photos

  V neděli 24.04. uvítala lounská farnost ve svém středu nového křesťana, malého Kubíka Semeráta, kterého ke křtu přinesli jeho rodiče Petr a Blanka.  

  autor : Jiří Vopálenský

  © Člověk a víra  (odkaz na stránky ČaV)

   

 • Požehnání zvonu, Cítoliby

  37 photos

  V sobotu 23.4.2022 požehnal generální vikář litoměřické diecéze, Mons. Martin Davídek, renovovaný zvon sv. Václava z roku 1529 v kostele sv. Jakuba v Cítolibech.Bohoslužbu doprovodil svým zpěvem lounský chrámový sbor, na varhany hrála paní Marie Šestáková, na housle paní Šárka Sochůrková.

  Po skončení bohoslužby bylo pro účastníky před kostelem připraveno malé občerstvení, při kterém byla příležitost k rozhovorům a osobním setkání.

   

  autor : Jiří Vopálenský

  © Člověk a víra  (odkaz na stránky ČaV pro více fotografií)

   

 • Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

  33 photos

  17.04.2022  - Boží hod Velikonoční v lounské farnosti.

   

  autor : Jiří Vopálenský

  © Člověk a víra (odkaz na stránky ČaV)

   

 • Velikonoční vigilie

  36 photos

  16.04.2022  - Lounská farnost společně prožila jedinečné obřady Vigilie svátku Zmrtvýchvstání Páně.

   

  autor : Jiří Vopálenský

  © Člověk a víra (odkaz více fotografií na stránkách ČaV)

   

 • Velký pátek v Lounech

  33 photos

  15.4.2022  -  Velkopátečním obřadům v Lounské farnosti předcházela křížová cesta a příležitost ke svátosti smíření.
  Samotné obřady se uskutečnily v podvečerních hodinách v potemělém kostele sv. Mikuláše.

   

  autor : Jiří Vopálenský

  © Člověk a víra (odkaz na stránky ČaV)   

   

 • Květná neděle v Lounech

  35 photos

  10.4.2022  -  Lounská farnost si oslavou Květné neděle připoměla slavný Ježíšův vjezd do Jeruzaléma a vstoupila do Svatého týdne.

   

  autor : Jiří Vopálenský

  © Člověk a víra (odkaz více fotografií na stránkách ČaV)

   

 • Památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka, Svatoblažejské požehnání

  15 photos

  03.02.2022  -  První čtvrtek v měsíci, který připadl na památku sv. Blažeje oslavili lounští farníci bohoslužbou v kostele Čtrnácti svatých pomocníků, který vznikl v 18. století na místě morového hřbitova v Lounech.
  Na závěr mše sv. uděloval děkan R.D. Vít Machek svatoblažejské požehnání se slovy: „Na přímluvu svatého Blažeje, biskupa a mučedníka, ať tě Bůh ochrání od vší choroby hrdla a od kteréhokoliv jiného zla.“

   

  autor : Jiří Vopálenský

  © Člověk a víra (odkaz více fotografií na stránkách ČaV)

 • Ekumenická bohoslužba Louny, CČSH

  12 photos

  24.01.2022  - V pondělí 24.01.2022 se lounští věřící v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů sešli na ekumenické bohoslužbě v kostele Československé církve husitské.

  Shromáždění předsedali farářka místního společenství Helena Smolová, pastor Apoštolské církve Pavel Vitvar, děkan Římskokatolické církve Vít Machek a farář Českobratrské církve evangelické Tomáš Pavelka.
  Účastníci byli po bohoslužbě pozváni na malé občerstvení, které dalo prostor k rozhovorům a vzájemnému sdílení.

   

  autor : Jiří Vopálenský

  © Člověk a víra (odkaz více fotografií na stránkách ČaV)