• Svátek Svaté rodiny

  34 photos

  Na Svátek Svaté rodiny sloužili lounští kněží děkan Vít Machek a arciděkan Werner Horák mši svatou za rodiny ve farnosti. Přítomné manželské dvojice přistoupily k obnově manželských slibů spojené s požehnáním.

   

  autor : Jiří Vopálenský

  © Člověk a víra  (odkaz na stránky ČaV)

   

   

 • Vánoční koncert

  36 photos

  Na svátek sv. Štěpána 26.12. v 16h zazněl v lounském kostel sv. Mikuláše tradiční Vánoční koncert v podání Tria Cum amore (Kateřina Štolová, Martina Podaná, Miroslav Sochr). Jako host vystoupila houslistka Šárka Langerová. Koncertem provázel Jan Kerner.

   

  autor : Jiří Vopálenský

  © Člověk a víra  (odkaz na stránky ČaV pro další fotografie)

   

   

 • Koncert Missa Brevis J.Pavlici

  36 photos

  V pátek 16.12. provedly spojené sbory Harmonie, Kvítek, Romance, Melodie a Luscinia za doprovodu orchestru Benda Arts, pod vedením dirigenta Petra Řeháka a za účasti sólistů Pavla Macháta a Kateřiny Štolové dílo Missa Brevis, Mše pro orchestr, sbor, sóla a zvony od Jiřího Pavlici.

   

  autor : Jiří Vopálenský

  © Člověk a víra  (odkaz na stránky ČaV pro další fotografie)

   

       

   

 • Návštěva sv. Mikuláše v Lounech

  48 photos
  12 photos in 1 sub-album

  V neděli 04.12.2022 oslavila lounská farnost patrona svého kostela, sv. Mikuláše. hlavním celebrantem a kazatelem byl R.D. Tomáš Dziedzic z farnosti Rovensko pod Troskami, koncelebroval děkan Vít Machek.
  Po mši sv. navštívil děti z farnosti sám sv. Mikuláš (více fotek pro účastníky - viz odkaz na galerii člověk a víra níže).

   

   

  autor : Jiří Vopálenský

  © Člověk a víra  (odkaz na stránky ČaV pro další fotografie)

   

 • Pouť ke sv. Kateřině

  36 photos

  V sobotu 26.11. se uskutečnila poutní mše sv. v Oboře u Loun v kostele sv. Kateřiny Alexandrijské. Hlavním celebrantem byl lounský děkan, R.D. Vít Machek. Bohoslužbu doprovodily na varhany Martina Podaná a na housle Šárka Langerová.

   

  autor : Jiří Vopálenský

  © Člověk a víra  (odkaz na stránky ČaV)

   

 • Koncert pro potěchu srdcí

  34 photos

  V sobotu 12.11. se v lounském Chrámu sv. Mikuláše uskutečnil "Koncert pro potěchu srdcí všech".

  Eliška Minářová (soprán), Šimon Minář (tenor), Přemysl Kšica (varhany) a Josef Hroch (varhany a zpěv - baryton) přednesli skladby J.S.Bacha, Antonína Dvořáka, Suny Linka, Roberta Schumanna, A.L. Webera, Vincenza Belliniho, W.A.Mozarta, Camille Saint Saense a dalších.
  Hudebníci rovněž svým vystoupením popřáli panu arciděkanovi Werneru Horákovi k životnímu výročí.

  autor : Jiří Vopálenský

  © Člověk a víra  (odkaz na stránky ČaV pro více fotografií)

   

 • Vzpomínka na zemřelé

  30 photos

  V sobotu 5.11. se lounští farníci sešli na Městském hřbitově v Lounech, aby vzpomněli v modlitbě na své zemřelé.

   

  autor : Jiří Vopálenský

  © Člověk a víra  (odkaz na stránky ČaV pro více fotografií)

   

 • Poutní bohoslužba a požehnání opravené kaple na Dřevíči

  34 photos

  V sobotu 1.10. se na místě starobylého hradiště na Dřevíči konala poutní mše svatá a požehnání kaple sv. Václava po její rekonstrukci.
  Hlavním celebrantem byl generální vikář Mons. ICLic. Mgr. Martin Davídek. Koncelebrovali lounský děkan, Mgr. Vít Machek a osobní arciděkan, Mgr. Werner Horák.
  Poutníci, kteří se mnozí ani nevešli do malého prostoru kaple, se nenechali odradit vytrvalým deštěm a vytrvali až do konce slavnosti.
  Na závěr bohoslužby lounský děkan poděkoval panu generálnímu vikáři a následně také donátorce, paní Daniele Říčařové, z jejíhož velkorysého daru byla oprava uskutečněna.

   

  autor : Jiří Vopálenský

  © Člověk a víra  (odkaz na stránky ČaV pro více fotografií)

   

 • Koncert duchovní hudby, Slavnost výročí posvěcení kostela sv. Mikuláše

  35 photos

  V neděli 18.09. oslavila lounská farnost koncertem duchovní hudby Slavnost výročí posvěcení chrámu. V kostele sv. Mikuláše v Lounech vystoupila tělesa:
  - pěvecký sbor Harmonie se sbormistry Kateřinou Štolovou a Jiřím Kurkou
  - kladenský Hornický pěvecký sbor pod vedenímsbormistra Jana Makariuse

   

  autor : Jiří Vopálenský

  © Člověk a víra  (odkaz na stránky ČaV pro více fotografií)


   

   

 • Poutní slavnost Dolní Ročov

  31 photos
  38 photos in 1 sub-album

  V neděli 14.08. se lounská farnost pod vedením arciděkana Wernera Horáka zúčastnila tradiční pouti v Dolním Ročově. Hlavním celebrantem byl P. Miroslav Jordánek O.Praem. (řeholním jménem Jindřich Zdík). Po mši sv. byl požehnán nový prapor Městyse Ročov.

   

  autor : Petr Synek

  © Člověk a víra  (odkaz na stránky ČaV pro více fotografií,

   

 • První sv. přijímání, Louny

  35 photos

  V neděli 26.06. přijalo 11 dětí z lounské farnosti poprvé Krista v eucharistii.

   

  autor : Jiří Vopálenský

  © Člověk a víra  (odkaz na stránky ČaV pro více fotografií, vč. skupinových foto účastníků)


   

   

 • Boží Tělo v Lounech

  34 photos

  Slavnost Těla a Krve Páně v lounské farnosti.

   

  autor : Jiří Vopálenský

  © Člověk a víra  (odkaz na stránky ČaV pro více fotografií)

   

 • Noc kostelů, Louny 2022

  28 photos

  V pátek 10.06. proběhl v lounské farnosti další ročník oblíbené Noci kostelů.

   

  autor : Jiří Vopálenský

  © Člověk a víra  (odkaz na stránky ČaV pro více fotografií)   

   

 • Křest dospělého, Cítoliby

  36 photos

  V sobotu 04.06.2022 byla v Cítolibském kostele děkanem lounské farnosti, R.D. Vítem Machkem, udělena svátost křtu vnučce pana profesora Šestáka, Šárce Sochůrkové.

   

  autor : Jiří Vopálenský

  © Člověk a víra  (odkaz na stránky ČaV)

   

   

 • Křtiny Adámka a Petrušky

  24 photos

  V sobotu 04.06.2022 byli v Lounech křtem přijati za Boží děti malý Adámek Antonín a jeho čtyřměsíční sestřička Petruška Terezie. Obřad se neobešel bez slziček, ale nakonec vše dobře dopadlo.

   

  autor : Jiří Vopálenský

  © Člověk a víra

   

 • Svatojánská pouť Třtěno - Kozly

  28 photos

  V sobotu 21.05. dopledne se část lounských farníků vydala pod vedením děkana Víta Machka na pěší pouť od sochy sv. Jana Nepomuckého v obci Třtěno k soše téhož světce v obci Kozly. Cestou se pomodlili za mír mezi národy u křížů a kaplí v obcích Mnichův Týnec (kaple sv. Václava) a Sinutec (kaple sv. Víta).

   

  autor : Jiří Vopálenský

  © Člověk a víra  (odkaz na stránky ČaV pro více fotografií)

   

   

 • Jarní koncert v kostele sv. Mikuláše v Orasicích

  8 photos

  30. 4. 2022, koncert pěveckého sboru Harmonie Louny

   

  Foto: Jiří Pavlík

 • Křest Kubíka Semeráta

  32 photos

  V neděli 24.04. uvítala lounská farnost ve svém středu nového křesťana, malého Kubíka Semeráta, kterého ke křtu přinesli jeho rodiče Petr a Blanka.  

  autor : Jiří Vopálenský

  © Člověk a víra  (odkaz na stránky ČaV)

   

 • Požehnání zvonu, Cítoliby

  37 photos

  V sobotu 23.4.2022 požehnal generální vikář litoměřické diecéze, Mons. Martin Davídek, renovovaný zvon sv. Václava z roku 1529 v kostele sv. Jakuba v Cítolibech.Bohoslužbu doprovodil svým zpěvem lounský chrámový sbor, na varhany hrála paní Marie Šestáková, na housle paní Šárka Sochůrková.

  Po skončení bohoslužby bylo pro účastníky před kostelem připraveno malé občerstvení, při kterém byla příležitost k rozhovorům a osobním setkání.

   

  autor : Jiří Vopálenský

  © Člověk a víra  (odkaz na stránky ČaV pro více fotografií)

   

 • Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

  33 photos

  17.04.2022  - Boží hod Velikonoční v lounské farnosti.

   

  autor : Jiří Vopálenský

  © Člověk a víra (odkaz na stránky ČaV)