• Svátek sv. rodiny, obnova manželských slibů

  28 photos

  Na Svátek sv. rodiny v neděli 31.12. obnovily manželské dvojice v lounské farnosti své sliby. Mši svatou celebroval lounský děkan Woicech Szostek, koncelebroval arciděkan Werner Horák.

  autor : Jiří Vopálenský

  © Člověk a víra   (odkaz na DALŠÍ FOTO na webu ČaV)

   

 • Nový lounský děkan, R.D. Wojciech Szostek

  55 photos

  V neděli 01. 10. 2023 slavil svou první nedělení bohoslužbu v Lounech nový děkan, R.D. Wojciech Szostek. Koncelebroval arciděkan Werner Horák.

   

  autor : Jiří Vopálenský

  © Člověk a víra   (odkaz na ČaV)

   

 • Památka posvěcení Chrámu sv. Mikuláše v Lounech

  37 photos

  Posvícení v kostele sv. Mikuláše v Lounech.

  autor : Bohuslav Weber

 • Rozloučení s děkanem Lukášem Hrabánkem

  42 photos

  V neděli 10.09.2023 se lounská farnost rozloučila s děkanem Lukášem Hrabánkem, kterého litoměřický biskup přeložil do sousední farnosti v Libochovicích.
  Věřící panu děkanovi poděkovali za jeho příkladnou službu, kterou farnosti během uplynulých šesti měsíců prokázal, a popřáli mu mnoho Božích požehnání v novém působišti.

  autor : Jiří Vopálenský

  © Člověk a víra   (odkaz na DALŠÍ FOTO na webu ČaV)

   

 • Ročovská pouť, slavnost Nanebevzetí Panny Marie

  42 photos
  101 photos in 2 sub-albums

  V neděli 20.08. se v Dolním Ročově uskutečnila tradiční pouť. Slavnostní mši svatou sloužil Mons. Martin Davídek, generální vikář. Doprovázel Lounský chrámový sbor a sólisté.

  autor : Petr Synek

  © Člověk a víra   (odkaz na web ČaV)

   

 • Svatojakubská pouť Cítoliby

  39 photos

  V neděli 30.07.2023 se v Cítolibech uskutečnila tradiční svatojakubská pouť ke cti patrona místního kostela. Hlavním celebrantem byl lounský děkan, R.D. Lukáš Hrabánek. Mši svatou hrou na varhany doprovodil mistr Adam Viktora.
  Po mši svaté se uskutečnil slavnostní koncert ROSA BOHEMICA - "Pocta citolibským mistrům": harfa Kateřina Englichová, zpěv Gabriela Eibenová.

  autor : Jiří Vopálenský

  © Člověk a víra   (odkaz na DALŠÍ FOTKY na stránkách ČaV)

   

 • Poutní bohoslužba Kroučová

  34 photos

  V neděli 16. 07. 23 sloužil lounský děkan, R.D. Lukáš Hrabánek, poutní mši svatou v kostele sv. Markéty v Kroučové na Rakovnicku.

   

  autor : Jiří Vopálenský

  © Člověk a víra   (odkaz na ČaV)   

   

 • Boží Tělo v Lounech

  68 photos

  autor : Bohuslav Weber

 • Noc kostelů, sv. Mikuláš, Louny

  47 photos

  Noc kostelů v kostele sv. Mikuláše v Lounech.

   

  autor : Jiří Vopálenský

  © Člověk a víra   (odkaz na další fotografie na stránce ČaV)

   

 • Koncert souboru Gontrassek

  39 photos

  Vstalť jest Kristus z mrtvých král - v sobotu 20.05. si lounští mohli poslechnout velikonoční hudbu českých utrakvistů 15. století v podání souboru GONTRASSEK pod vedením Jana Bati.

   

  autor : Jiří Vopálenský

  © Člověk a víra   (odkaz na stránky ČaV)

   

 • Poutní bohoslužba, sv. Vojtěch, Třeboc

  22 photos

  Poutní bohoslužba ke cti sv. Vojtěcha v Třeboci.

   

  autor : Jiří Vopálenský

  © Člověk a víra   (odkaz na stránky ČaV)

   

 • Velikonoční vigilie, Zmrtvýchvstání

  44 photos

  Velikonoční vigilie - obřady v lounské farnosti.

   

  autor : Jiří Vopálenský

  © Člověk a víra   (odkaz na další fotografie na stránce ČaV)

   

 • Velký pátek

  42 photos

  Obřady Velkého pátku v lounské farnosti.

   

  autor : Jiří Vopálenský

  © Člověk a víra   (odkaz na stránky ČaV)

   

 • Květná neděle

  40 photos

  Oslava Květné neděle na památku slavného Kristova vjezdu do Jeruzaléma - začátek svatého týdne v lounské farnosti.

   

  autor : Jiří Vopálenský

  © Člověk a víra   (další fotografie na stránkách ČaV)

   

 • Přivítání nového děkana, R.D. Lukáše Hrabánka

  41 photos

  4. postní neděli, zvanou také radostná neboli Laetare, přivítala lounská farnost svého nového děkana, R.D. Lukáše Hrabánka. Jménem otce biskupa jej do úřadu uvedl kanovník a osobní arciděkan, R.D. Werner Horák.

   

  autor : Jiří Vopálenský

  © Člověk a víra  (odkaz na stránky ČaV)

   

   

 • Rozloučení s děkanem Vítem Machkem

  47 photos

  V neděli 12.03. se lounští farníci při mši svaté rozloučili s odcházejícím R.D. Vítem Machkem. Otci Machkovi poděkovala jménem farníků Ing. Zdeňka Šuňovská a rozloučil se s ním také stávající výpomocný duchovní, kanovník a osobní arciděkan R.D. Werner Horák.

   

  autor : Jiří Vopálenský

  © Člověk a víra  (odkaz na stránky ČaV)

   

 • Křížová cesta

  23 photos

  Křížová cesta v lounském Chrámu sv. Mikuláše v postní době.

  Zastavení křížové cesty z roku 1939 jsou dílem sochaře Františka Charváta z Kutné Hory. Hluboké reliéfy jsou vyřezané podle obrazů Martina von Feuersteina, pozdního představitele nazaretského uměleckého směru.

   

  autor : Jiří Vopálenský

  © Člověk a víra  (odkaz na stránky ČaV)   

   

 • Popeleční středa

  46 photos

  Bohoslužba s udělováním popelce v Lounech - začátek doby postní, která je přípravou na Velikonoční svátky.

   

  autor : Jiří Vopálenský

  © Člověk a víra  (odkaz na stránky ČaV)

   

 • Křest Matyáše Pazdery

  35 photos

  V neděli 29.01.2023 byl v lounské farnosti přijat mezi křesťany malý Matyáš Pazdera.

   

  autor : Jiří Vopálenský

  © Člověk a víra  (odkaz na stránky ČaV)