3. června se hrstička dětí z naší farnosti připravila na 1. sv. přijímání, když před tím docházely na hodiny náboženství.