6. prosince 2009 - pouť ve farním chrámu sv. Mikuláše; 2. neděle adventní