11. října 2009 - udělil litoměřický biskup Mons. Jan Baxant v našem kostele svátost biřomování.