Posvícení v Lounech

kriz.jpg, 27 kB "Kříž Páně je oltářem Nové smlouvy, z něhož pramení svátosti velikonočního tajemství."

Sacrosanctum Concilium 7

Slavnost posvěcení kostela si náš chrám sv. Mikuláše připomíná ve svátek Povýšení sv. Kříže 14. září, kterému byl původně chrám zasvěcen do 80. let 14. století viz. historie/exteriér. Vždy v neděli k tomuto svátku nejbližší lounské farní společenství slaví den, kdy náš chrám začal sloužit Božímu lidu.

 

Svátek Povýšení sv. Kříže:
má svůj původ v Jeruzalémě, kde se už v 5. století 14. září vystavovaly k veřejné úctě věřících zbytky dřeva z Kristova kříže. Křesťanský Východ začal pak v tento den slavit dnešní svátek a v 7. století se jeho slavení rozšířilo i na Západ.