Archiv aktualit 2008


BOHOSLUŽBY O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH
kostel sv. Mikuláše Louny - 2008

 


BOHOSLUŽBY O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH
V LOUNSKÉM OKOLÍ - 2008

 


PŮLNOČNÍ MŠE NA ŠTĚDRÝ VEČER V NAŠEM OKRESE


Příprava chrámu sv. Mikuláše na Vánoce

zveme všechny zdatné farníky na neděli 21. prosince zhruba od 13. hod. odpoledne,
aby pomohli s výzdobou našeho chrámu na Vánoce.

 


2. neděle adventní

7.12.2008 mimořádně v 9.00 hod.
- poutní slavnost k sv. Mikuláši
za přítomnosti našeho nového biskupa Mons. Jana Baxanta.
Zpívá Dívčí chrámový sbor.
Děti, do kostela přijde také sv. Mikuláš s nadílkou!
biskupJan.jpg, 61kB

Koncert - Pocta sv. Mikuláši

se koná v sobotu 6.12. v 17:00 v chrámu sv. Mikuláše v Lounech.
Zpívá vokální sbor Gontrassek, varhany a barokní pozitiv Lucie Žáková.
Zazní stará hudba lounského kůru (staročeský chorál i renesanční a barokní vícehlasé skladby).
Přečtena bude staročeská legenda O sv. Mikuláši z kališnického pasionálu z r. 1495.

 


Obecní úřad Černčice spolu s Děkanstvím z Loun zvou na

ADVENTNÍ KONCERT

dne 30. 11. 2008 v 17.00 hod. v obnoveném kostele sv. Vavřince v Černčicích.
Kostel bude při slavnostní bohoslužbě posvěcen, budou posvěceny rovněž adventní věnečky (i ty, které si přinesete). Zazní slavnostní Tedeum na poděkování a rorátní zpěvy. Zazpívá "Musica Optica"
Upřímně zve duchovní správa a obecní úřad

Občanské sdružení za kvalitní žití z Lipence spolu s Římskokatolickou farností Lipenec pořádá

ADVENTNÍ KONCERT

vystoupí vokální kvarteto "Musica Optica"
30.11.2008 v 15.00 hod. v kostele sv. Václava v Lipenci
Pokud si donesete vaše adventní věnce, budou vám při této příležitosti posvěceny.
Všechny srdečně zve občanské sdružení a duchovní správa. Vstupné dobrovolné.

1. neděle adventní

30.11.2008 v 8.30 hod. - svěcení adventních věnců, rorátní zpěvy

 


Poutní slavnost svaté Kateřiny v Oboře

29. 11. 2008 v 16.30 hod.- Poutní slavnost svaté Kateřiny ve farním kostele v Oboře bude sloužena slavná bohoslužba k její cti. Zve duchovní správa z Loun.
Možnost dopravy: do Obory odjezd z autobusové zastávky "Sokolovna", linka č. 2 v 15.39 h.
V Oboře budete v 16.00 hod. Zpět z Obory autobusem, linka č. 1., v 18.10 hod., na zastávce "Žižkova" budete v 18.37 hod.

 


SLAVNOST KRISTA KRÁLE

"Kristus kraluje, Kristus vítězí, Kristus vládne všem"
V neděli 23. 11. 2008 v 8.30 hod. - ukončíme liturgický rok.
Bohoslužbu bude provázet Chrámový sbor: V. Říhovský: Missa Loreta, W. A. Mozart: Ave verum corpus.

 


Svěcení nového litoměřického biskupa

22. 11. 2008 svěcení nového litoměřického biskupa Jana Baxanta v Litoměřicíc
v katedrále sv. Štěpána v 10.00 hod.

 


Měrunické posvícení

15. 11. 2008 ve 14.00 - Slavnost posvěcení chrámu sv. Stanislava v Měrunicích.

 


Společenství mládeže

14. 11. 2008 v 18.30 - společenství mládeže s P. Jindřichem Zdíkem, které se koná na faře v Lounech

 


SVÁTOST NEMOCNÝCH

9.11.2008 bude udělena nemocným a seniorům SVÁTOST NEMOCNÝCH.
V pátek a v neděli je možné přede mší svatou přijmout svátost smíření.

 


SBÍRKA ŠATSTVA

8.11.2008 od 9.00 do 13.00 - KDU-ČSL a děkanský úřad v Lounech pořádá: SBÍRKU ŠATSTVA na humanitární účely v průjezdu děkanství.

 


Všech věrných zemřelých

2. listopadu v neděli bohoslužba ráno v 8.30 hod. v Lounech,
při ní zazpívá Dívčí chrámový sbor.
Další bohoslužby: - v Lipenci v 10.30 hod.
- v Horním Ročově v 15.00 hod.- zpívá sbor K. Chlouby z Ročova.

 


Svátek všech svatých

1. listopadu farní společenství oslaví mší svatou v sobotu ráno v 8.30 h.

 


Přednášku o "AFGANISTANU"

30.10.2008 - KDU-ČSL a děkanský úřad v Lounech vás srdečně zvou na přednášku o "AFGANISTANU".
Uvidíte fotografie z vojenské mise, dozvíte se něco o mentalitě lidí z této země a své osobní zážitky bude vyprávět P. Jindřich Zdík - vojenský kaplan ze Žatce.
Přednáška se uskuteční na děkanství v Lounech dne 30.11.2008 v 18.30.
Těšíme se na vaše dotazy a účast.

 


Přidán nový okdaz na stránky s virtuální prohlídkou našeho chrámu

www.virtualtravel.cz - Virtuální prohlídka našeho chrámu

 


Farní rada

Během měsíce března byla u nás zvolena nová farní rada. Její stanovy si můžete přečíst zde

 


Dámský klub

22. 10. 2008 - středa: setkání dámského klubu v 17.00hod. na faře v Lounech.
Dívky,ženy i dámy, přijďte mezi nás a podělte se s námi o své zkušenosti z domácnosti apod.

 


Výuka náboženství

Hodiny náboženství jsou každou středu na děkanství v Lounech.
Mladší děti od 14.00 hod. - vyučuje: Mgr. Macháčková
Starší děti od 15.00 hod. - vyučuje: Mgr. Pletichová
Cítoliby - vždy ve čtvrtek od 12.30 hod. - vyučuje: P. W. Horák
Rodiče, nezapomeňte na to, že jste se zavázali také před Bohem, že budete děti křesťansky vychovávat.


Mimořádná sbírka na MISIE

19. 10. 2008 se uskuteční mimořádná sbírka na MISIE při mši svaté v chrámu sv. Mikuláše v Lounech.
Též v tento den bude mše svatá v Dolním Ročově od 14.30hod.

 


Autorský premiérový koncert

18. 10. se uskuteční VI. Autorský premiérový koncert od 17.00 hod. v chrámu sv. Mikuláše v Lounech.
Představí se soubory ZUŠ - pod vedením pí. Jany Sečanské (Collegium Flautini, Flautini piccoli, Pikolíčci) a její hosté.

 


Společenství mládeže

dne 10. 10. 2008 od 18.30 hod se bude konat na faře v Lounech společenství mládeže s P. Zdíkem - vojenským kaplanem.

 


Mše svatá ke cti sv. Václava hlavního patrona země české

bude v neděli 28. 9. 2008 v 8.30 hod.
Při slavnosti zazpívá Chrámový sbor - Missa in honorem sancti Venceslai od Eduarda Treglera a dále
Dívčí sbor - Písně k sv. Václavovi.

 


Mše sv. v kostele sv. Václava v Lipenci.

v neděli 28.9..2008 v 10.00 hod. Bratře a sestro, udělejme si pouť i do chrámů, které jsou celý rok opuštěné.

 

 


Slavnost posvěcení chrámu sv. Mikuláše

se uskuteční v neděli 14. 9. 2008 v 9.00 hod. za přítomnosti našeho biskupa ThDr. Josefa Koukla.
Slavnou bohoslužbu bude doprovázet Chrámový sbor.

 


Městský úřad spolu s Děkanstvím pořádají v podvečer posvěcení chrámu

Slavnostní koncert ke dni "chrámu sv. Mikuláše"

v sobotu 13. září v 17.00 hod. Při něm vystoupí komorní soubor Mladota ensemble.
Zazní skladby od skladatelů: G. Rossini, H. Purcell, D. Pejačevič. Na vaši návštěvu se těší duchovní správa.
Vstupné dobrovolné.

 


Společenství mládeže

12. 9. 2008 se bude konat s P. Jindřichem Zdíkem společenství mládeže. Sraz na faře v 18.30 hod.

 


 

Poutní slavnost Nanebevzetí Panny Marie v Dolním Ročově

17. srpna - neděle: mše svatá v 10.00 hod.
Slavnosti se zúčastní biskup Msgr. ThDr. Josef Koukl a
augustiniánský mnich - novokněz Marius Vít Marcinie
Poutní bohoslužbu bude provázet sbor Karla Chlouby z Ročova

Ve 14.00 hod. - pobožnost k P. Marii a svátostné požehnání

Na pouť vás srdečně zve duchovní správa Louny.

POUTNÍ SLAVNOST SVATÉHO JAKUBA Staršího v Cítolibech

se uskuteční dne 27. 7. ve 14.00 hod.
při které budou pokřtěny děti, které se na křest připravovaly.
Těší se na vaši účast duchovní správce z Loun.

 


 

Duchovní správa, ale i obecní úřad, zve všechny občany z Kroučové a okolí na

poutní bohoslužbu KE CTI SV. MARKÉTY

13.7. 2008 v 15.00 hod.
Bohoslužbu bude provázet zpěv.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Státní svátek sv.Cyrila a Metoděje

je také svátkem křesťanů.
K jejich cti bude sloužena mše svatá 5. 7. 2008 v 9.00 hod. v chrámu sv. Mikuláše.

 


V měsíci květnu se budeme těšit z těchto aktivit:

1. 5. 2008 Slavnost Nanebevstoupení Páně - 1. májová pobožnost
8. 5. 2008 Mše svatá za vlast v 17,30 hod. v chrámu sv. Mikuláše v Lounech
10. 5. 2008 koncert Dívčího chrámového sboru v 16,00 hod.
11. 5. 2008 Slavnost Seslání Ducha Svatého a den matek, zpívá Chrámový sbor
17. 5. 2008 výlet na Pravdu, odjezd vlakem v 10,39 hod. z nádraží pod veterinou
18. 5. 2008 mše svatá v: Dobroměřicích v 10,30 hod.Dolním Ročově ve 14,30 hod.
25. 5. 2008 Slavnost Božího Těla - zpívá Chrámový sbor
30. 5. 2008 Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, mše svatá v 17,30 hod.

 


První májová pobožnost

se uskuteční ve čtvrtek 1. května v 17.30 hod.
nejdříve mše svatá poté následuje májová pobožnost

 


MÁJOVÉ POBOŽNOSTI

se konají v měsíci květnu vždy v úterý, ve čtvrtek a v pátek v 17.30 hod. po mši sv.

"DÍVČÍ KONCERT"

věnovaný Panně Marii a maminkám

10.5.2008 od 16.00 hod.

v předvečer Dne matek v chrámu sv. Mikuláše v Lounech
Výběr skladeb z liturgického roku a písně k Panně Marii.
Sbor vede: Mgr.Květa Macháčková, na varhany doprovází: Martina Podaná
Srdečně všechny zve duchovní správa Louny

 


"Duch Páně naplňuje celý svět"

11. května v 8.30 hod. slavnost

SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO A DEN MATEK

Zpívá chrámový sbor - Charles Gounod: Messe bréve in C, Jan Traján Turnovský: Prosmeš Ducha svatého

 


Setkání na Pravdě

- víš pokolikáté?
"Radujte se, zdokonalujte se, těšte se, buďte jedné mysli, žijte v pokoji..." ( 2 Kor 13,11)

Že už to znáš?? Neříkej! To by jsi se prohlašoval za nevidomého. Stále je co poznávat.
Hrad Pravda čeká ve starobylých zdech na tvůj hlas, zpěv, hry, soutěže, ale také na vůni opečeného buřta. V každém případě budeme se mít z čeho radovat.Vždyť jarní příroda si o naši radost sama říká a také dává.
Odjezd: 17. 5. 2008 z malého vlakového nádraží pod veterinou v 10:39hod., návrat dle počasí: v příznivém v 18:14 hod., v nepříznivém v 16:14 hod. ve sportovním oblečení, případně pláštěnku a hlavně DOBROU NÁLADU.
Pití je důležité mít s sebou! Jízdenku ti zaplatím. Vezmi s sebou mamku nebo taťku a nebo oba. Samozřejmě také kamarády i kamarádky. Buřtíky na opečení. Zeptej se doma a dej vědět. Když to nestihneš, přijď rovnou na nádraží i s kamarády. Zpět domů Tě nepošlu.
Za děkanství zve P.Werner Horák

 


Aleluja. Sláva Otci i Synu i Duchu svatému. Aleluja.

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

18. května v 8.30 hod.

SLAVNÁ BOHOSLUŽBA
Zpívá Dívčí chrámový sbor.

SLAVNOST BOŽÍHO TĚLA

25. května v 8.30 hod.

Při slavnosti se uskuteční průvod k oltáři a požehnání městu.
Zpívá chrámový sbor.
Rodiče prosím - vypravte družičky do průvodu.

 

"Bůh je láska, kdo zůstává v lásce zůstává v Bohu." (1 Jan 4,16)

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA

30. května v 17.30 hod.

ČERVEN - MĚSÍC ZASVĚCENÝ BOŽÍ LÁSCE

 


EUCHARISTICKÉ DNY V LOUNECH

Od 24.3.2008 do 1.7.2008 probíhají v naší litoměřické diecézi eucharistické dny.
V našem vikariátě jsou stanoveny od 22.4.2008 do 1.5.2008.
V Lounech bude celodenní výstav Nejsvětější svátosti:

23.4. 2008 od 8.00 hod. do 17.00 hod.
30.4. 2008 od 8.00 hod. do 17.00 hod.
mše svatá v 8.00 hod. potom následuje Výstav

Modlíme se za naši diecézi.

 


Dne 20. 4. 2008 v 8,30 hod. zazpívá v chrámu sv. Mikuláše v Lounech

Litoměřický chrámový sbor

Při slavnostní bohoslužbě zazní skladby:
Missa Dominicalis op. 15 - Josef Gruber,
Regina celi - Ignác Reimann, Třetího dne vstal Spasitel - Stanislav Šebek

Slavnostní bohoslužba dne 12. 4. 2008 ve 14,00 hod.

Pouť v kostele sv. Stanislava v Měrunicích

Při bohoslužbě zazpívá Dívčí chrámový sbor z Loun.

 


Dne 6. 4. 2008 v 8,30 hod. při 3. neděli velikonoční zazpívá

sbor "GONTRASSEK" z Prahy.

Zpěv doprovází renesanční dechové nástroje (flétna, cink, dulcian, pozoun).
Sbor řídí: Jan Baťa
Zazní skladby: Osmihlasá mše - Giulio Belli
a další zpěvy od Ondřeje Chrysopona Jevíčského, Francesca de Rivulo

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA

Místní organizace KDU-ČSL spolu s Děkanským úřadem v Lounech pořádá humanitární sbírku.
Vybírají se především čisté šaty, ale i hračky, boty a další.
Vybrané věci putují do Charity, která se postará o přerozdělení potřebným lidem.
Sbírka se uskuteční v sobotu

29. března 2008 od 9 do 13 hodin na Děkanském úřadě

Prosíme všechny lidi dobré vůle, aby podpořili tuto akci.

 

Mše svatá v kostele sv. Bartoloměje ve Smolnici

2. neděle velikonoční 30. 3. 2008 ve 14,00 hod.

bude sloužena za všechny dárce a dobrodince kostela sv. Bartoloměje
Mši svatou svým zpěvem doprovodí vokální kvarteto z Loun "MUSICA OPTICA"

 

BOHOSLUŽBY VELIKONOČNÍHO TÝDNE

20.3. - ZELENÝ ČTVRTEK - mše svatá v 17.30 hod.

Den poslední večeře Ježíše Krista. Památka ustanovení mše svaté.

21.3. - VELKÝ PÁTEK - křížová cesta v 15.00 hod.

Svátost smíření v 16.00hod. Den umučení Ježíše Krista - obřad v 17.30hod.

22.3. - BÍLÁ SOBOTA - mše svatá v 19.00 hod.

SLAVNÉ VZKŘÍŠENÍ JEŽÍŠE KRIST
Svěcení ohně a velikonoční svíce, křestní bohoslužba
V 8.00 hod. ráno výstav Nejsvětější svátosti - adorace u Božího hrobu

23.3. - BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ - mše svatá v 8.30 hod.

Slavná mše svatá s chrámovým sborem- Petr Eben - Truverská mše

24.3. - VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ - mše svatá v 9.00 hod.

Křestní bohoslužba.
Zpívá Dívčí chrámový sbor - J. Křička: Victime paschali laudes Paškální svíce a další písně

 


Dne 24.3.08 ve 14.30 hod. se koná v poutní svatyni Panny Marie v Dolním Ročově

Velikonoční bohoslužba


V postní době se koná vždy v pátek

KŘÍŽOVÁ CESTA v 16.45 hod.

Po té bude následovat mše svatá.

 


16.3. - KVĚTNÁ NEDĚLE

Tuto neděli si připomeneme slavný vjezd JEŽÍŠE KRISTA do Jeruzaléma
slavnou bohoslužbou v 8.30 hod. se svěcením ratolestí, průvodem a pašijemi.

 


 

Nově přidaná tabulka

Počty svátostí udělených v naší farnosti


 

4. neděle postní 2. 3. 2008 v 8.30 hod

při mši zazpívá Musica Optica. Zazní písně z 16. a 17. stol.

Upřímně zve duchovní správa.

 


 

10.2.2008 mše svatá ráno v 8.30 hod.

1. neděle postní

zazpívá Dívčí chrámový sbor - výběr z postních písní a bude udílen popelec


3. 2. neděle - svátek Uvedení Páně do chrámu - Hromnice

při kterém se bude udělovat Svatoblažejské požehnání
zazpívá Lounský chrámový sbor - Josef Šnapka: Zlonická mše