28.03.2021 - Mši sv. na Květnou neděli se žehnáním ratolestí sloužil čerstvě ustanovený děkan lounské farnosti, pater Vít Machek. Duchovní správce převzal na závěr bohoslužby dar farnosti ke svému životnímu jubileu - dne 27.03. oslavil 40. rok života.

autor : Jiří Vopálenský

© Člověk a víra (odkaz na stránky ČaV)